Zastava Srbije

ZAKONI O OSNOVNOM I SREDNJEM VASPITANJU I OBRAZOVANJU: Imenovanja direktora i zapošljavanje u školama u RS po zakonom propisanim procedurama

Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske odbacuje insinuacije pojedinih udruženja građana i medija o uticaju politike na postupak izbora i sam rad organa upravljanja u školama na uštrb kvaliteta rada.

Više

PRIJEDLOZI ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNOJ SLUŽBI U FBIH I O NAMJEŠTENICIMA U ORGANIMA DRŽAVNE SLUŽBE U FBIH: Predviđeno da radni odnosi državnog službenika i namještenika u državnoj službi prestaje kada navrši 65 godina života i ima najmanje 15 godina staža osiguranja, odnosno najmanje 20 godina mirovinskog staža ili kada navrši 40 godina staža osiguranja bez obzira na godine života

S ciljem usuglašavanja sa odredbama općeg radnog zakonodavstva (Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju i Zakona o radu), Vlada FBiH je utvrdila i u parlamentarnu proceduru po skraćenom postupku uputila prijedloge zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj službi u FBiH i Zakona o namještenicima u organima državne službe u FBiH. Kako je obrazloženo, odredbama Zakona o MIO i Zakona o radu došlo je do izmjena kategorizacije uvjeta za stjecanje prava na starosnu mirovinu, a koji bitno utječu na čin prestanka radnog odnosa zaposlenika.

Više

NACRT ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANJU KS: Oštre kritike na Nacrt zakona stižu iz akademskih krugova

Pojedine kritike predloženih izmjena Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo jesu utemeljene, ali neke od njih vjerovatno i nisu, jer su motivisane ličnim i političkim inte


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772