Zastava Srbije

ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O KLASIFIKACIJI ZANIMANJA U FBIH: Dopunjen Šifarski popis zanimanja

Na prijedlog Federalnog zavoda za statistiku, Vlada FBiH je dopunila Odluku o klasifikaciji zanimanja u Federaciji BiH. Naime, dopunjen je Šifarski popis zanimanja koji čini sastavni dio donesene odluke.

Više

JAVNE KONSULTACIJE O PRAVILNIKU O USLOVIMA I POSTUPKU IZDAVANJA I ODUZIMANJA LICENCI ZA GEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA, FORMI LICENCE, VOĐENJU I OBJAVLJIVANJU REGISTRA LICENCI RS: Rok za komentare 14. septembar 2022. godine

U skladu sa tačkom 4 Smjernica za postupanje republičkih organa uprave o učešću javnosti i konsultacijama u izradi zakona (“Sl. glasnik RS”, br. 123/2008 i 73/2012), Ministarstvo energetike i rudarstva, u cilju obavljanja javnih konsultacija, poziva zainteresovana lica da dostave komentare i sugestije na Pravilnik o uslovima i postupku izdavanja i oduzimanja licenci za geološka istraživanja, formi licence, vođenju i objavljivanju registra licenci

Više

POTPISANI UGOVORI O FINANSIRANJU RAZVOJA PODUZETNIČKIH ZONA

Federalni ministar razvoja, poduzetništva i obrta Amir Zukić potpisao je u sjedištu Vlade Federacije BiH u Sarajevu ugovore s predstavnicima općina i gradova o dodjeli bespovratnih poticajnih sredstava za projekte “Izgradnja poduzetničkih zona” i “Izrada dokumentacije za uspostavljanje poduzetničke zone” za 2022. godinu.

Više

REFORMA PRAVOSUĐA: Američka ambasada u BiH ukazuje da je efektivnost pravosuđa ponovo smanjena

Američka ambasada u Bosni i Hercegovini se ponovo oglasila o temi korupcije te naglasila da se efektivnost pravosuđa ponovo smanjila.

Više