Zastava Srbije

JAVNE KONSULTACIJE O PRAVILNIKU O USLOVIMA I POSTUPKU IZDAVANJA I ODUZIMANJA LICENCI ZA GEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA, FORMI LICENCE, VOĐENJU I OBJAVLJIVANJU REGISTRA LICENCI RS: Rok za komentare 14. septembar 2022. godine

12.09.2022.


U skladu sa tačkom 4 Smjernica za postupanje republičkih organa uprave o učešću javnosti i konsultacijama u izradi zakona (“Sl. glasnik RS”, br. 123/2008 i 73/2012), Ministarstvo energetike i rudarstva, u cilju obavljanja javnih konsultacija, poziva zainteresovana lica da dostave komentare i sugestije na Pravilnik o uslovima i postupku izdavanja i oduzimanja licenci za geološka istraživanja, formi licence, vođenju i objavljivanju registra licenci

Komentare i sugestije možete dostaviti putem elektronske pošte na adrese e.salcin@mier.vladars.net i s.mandic@mier.vladars.net do srijede, 14.09.2022. godine. Kontakt telefon za sva pitanja je 051/339-738.


IZVOR: Vebsajt Ministarstvo energetike i rudarstva RS, 07.09.2022.

Naslov: Redakcija