Zastava Srbije

REFORMA PRAVOSUĐA: Američka ambasada u BiH ukazuje da je efektivnost pravosuđa ponovo smanjena

12.09.2022.


Američka ambasada u Bosni i Hercegovini se ponovo oglasila o temi korupcije te naglasila da se efektivnost pravosuđa ponovo smanjila.

Efektivnost pravosuđa u Bosni i Hercegovini ponovo je smanjena, što ukazuje na hitnu potrebu da se uspješno procesuiranje predmeta visoke korupcije i organizovanog kriminala postavi kao najviši prioritet bh. pravosuđa, zaključak je to istraživanja Indeks efektivnosti pravosuđa BiH za 2021. godinu.

USAID već sedmi put provodi godišnju JEI-BiH anketu o efektivnosti pravosuđa u Bosni i Hercegovini i o tome kako pravosuđe vide ljudi koji rade u tom sektoru i ljudi koji su izvan njega.

"Generalno, efektivnost pravosuđa je na niskom nivou što nalaže potrebu za unapređenjima u svim segmentima bh. pravosudnog sistema, pri čemu borba protiv korupcije mora biti prioritet pravosuđa", navodi se u saopćenju.

Iako su prepoznati određeni pomaci u efikasnosti procesuiranja predmeta i smanjenju broja neriješenih predmeta, viđenje javnosti o efektivnosti pravosuđa u BiH je negativnije nego ikada, posebno kad je riječ o borbi protiv korupcije.

Prema rezulatima istraživanja, pouzdanje javnosti u odgovor pravosuđa na korupciju je na najnižem nivou od početka izračunavnja Indeksa. Najveća pogoršanja percepcije javnosti u 2021. u poređenju sa 2015. godinom, odnosi se na rad sudija i tužilaca.

Nasuprot tome, mišljenje sudija i tužilaca o efektivnosti pravosuđa u 2021. godini se blago poboljšalo. No, usprkos manjim varijacijama prethodnih sedam godina, sudije i tužioci u kontinuitetu misle da je efektivnost pravosuđa osrednja, te i sami prepoznaju potrebu za poboljšanjima u bh. pravouđu.

Posebno je zabrinjavajuće što i sudije i tužioci smatraju da je podložnost sudija i tužilaca primanju mita u 2021. bila veća nego i jedne prethodne godine, te da su utjecaj korupcije na bh. pravosuđe i povjerenje u nepristrasnost sudija bili bolje ocijenjeni prije sedam godina nego 2021. godine.

Sudije i tužioci su i dalje najnezadovoljniji efikasnošću imenovanja, te objektivnošću, adekvatnošću i primjenom kriterija za napredovanje u karijeri za sudije i tužioce, koji su uglavnom u nadležnost Visokog sudskog i tužilačkog vijeća. Nosioci pravosudnih funkcija također smatraju da je procesuiranje javnih funkcionera koji krše zakon na vrlo niskom nivou.

"Vlada SAD posvećena je pružanju podrške BiH i njenom pravosuđu u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala", zaključuje se u saopćenju.

Kompletan izvještaj možete pročitati ovdje.

Kompanija Paragraf Lex BA ne preuzima odgovornost za tačnost i istinitost informacija prenijetih iz spoljnih sadržaja, odnosno drugih izvora, kao i za štetu koja eventualno iz toga proistekne. Sve informacije objavljene u sekciji "Vijesti" su namijenjene u svrhu opšteg informisanja.


IZVOR: Vebsajt Klix, 08.09.2022.

Naslov: Redakcija