Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

VISOKO SUDSKO I TUŽILAČKO VIJEĆE BIH: Imenovani nosioci pravosudnih funkcija

Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) je, tokom drugog dana sjednice koja se održava 10. i 11. maja 2017. godine u Sarajevu, donijelo odluku o imenovanju nosilaca pravosudnih funkcija u Bosni i Hercegovini.

Više

PREDSTAVNIČKI DOM PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BIH: Oboren set prijedloga zakona o akcizama, usvojen Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravi, bez entitetske većine prijedlozi zakona o osiguranju depozita u bankama BiH, o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH usvojio je 10. maja 2017. godine negativno mišljenje Komisije za finansije i budžet koja nije prihvatila principe Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama u BiH, Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o uplatama na jedinstveni račun i raspodjeli prihoda i Prijedlogu zakona o izmjeni Zakona o sistemu indirektnog oporezivanja u BiH, čime je ovaj set zakona oboren.

Više

NARODNA SKUPŠTINA RS: Usvojeno pet izvještaja i dvije informacije, dok su dva izvještaja i jedna informacija primljeni k znanju. Nastavak sjednice 16. maja 2017. godine

Narodna skupština Republike Srpske je u prvom nastavku 18. redovne sjednice usvojila pet izvještaja i dvije informacije, dok su dva izvještaja i jedna informacija primljeni k znanju.

Više

VLADA RS: Usvojena Informacija o procesu prevođenja pravnih propisa i drugih opštih akata Republike Srpske na engleski jezik za potrebe procesa evropskih integracija i međunarodne saradnje, donijeta Odluka o usvajanju Plana promocije turizma RS za period 2017-2021 godina

Vlada Republike Srpske usvojila je 11. maja 2017. godine na 124. sjednici, u Banjaluci, "Informaciju o izradi Akcionog plana Republike Srpske za realizaciju preporuka iz Izvještaja Misije stručne procjene Evropske unije u BiH po pitanju slobode izražavanja, iz aprila 2016. godine" i Akcioni plan, kao i "Informaciju o izradi Akcionog plana Republike Srpske za realizaciju preporuka Evropske komisije sa prvog Pododbora za unutrašnje tržište i konkurenciju (uključujući zaštitu zdravlja i potrošača) između EU i BiH" i Akcioni plan.

Više

EVROPSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVOJ: Snižena procjena ekonomskog rasta BiH za 2017. godinu. Umjesto 3% predviđen rast od 2,5%. Kao ključni razlog za sniženje procjena navodi se odgađanje aranžmana sa MMF-ovim i s tim u vezi prolongiranje ključnih infrastrukturnih projekata

Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) snizila je procjenu ekonomskog rasta Bosne i Hercegovine u ovoj godini na 2,5%, nakon što je u prethodnim prognozama u novembru 2016. najavljivala rast od 3%.

Više

Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772