Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

PREDSTAVNIČKI DOM PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BIH: Oboren set prijedloga zakona o akcizama, usvojen Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravi, bez entitetske većine prijedlozi zakona o osiguranju depozita u bankama BiH, o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH

12.05.2017.


Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH usvojio je 10. maja 2017. godine negativno mišljenje Komisije za finansije i budžet koja nije prihvatila principe Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama u BiH, Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o uplatama na jedinstveni račun i raspodjeli prihoda i Prijedlogu zakona o izmjeni Zakona o sistemu indirektnog oporezivanja u BiH, čime je ovaj set zakona oboren.

Ovim zakonskim prijedlozima, koje je već usvojio Dom naroda, bilo je predviđeno povećanje akciza na gorivo za 15 feninga po litru.

Za negativno mišljenje o izvještaju Komisije glasao je 21 poslanik, 14 je bilo protiv, a jedan poslanik bio je uzdržan, tako da je uz dovoljnu entitetsku većinu konstatovano da je zakon odbijen.

Prijedlog zakona o osiguranju depozita u bankama BiH, koji je Komisija za finansije i budžet podržala u prvoj komisijskoj fazi, nije dobio entitesku većinu i upućen je na usaglašavanje.

Ovim zakonom predviđa se mogućnost pristupa restrukturisanju banaka i formiranje fonda za restrukturisanje.

Prema tekstu predloženog zakona, Agencija za osiguranje depozita BiH otvara račun fonda za osiguranje depozita u Centralnoj banci BiH na koji se deponuju premije banaka članica.

Odredbama predloženog zakona predviđa se formiranje kontrolnog tijela koje će dobiti ovlaštenja da interveniše u situacijama kad neka banka propadne ili u nekim drugim situacijama kad je to potrebno.

Zakonom je propisano da se način praćenja banaka članica vrši u skladu sa standardima kvaliteta koji svojom odlukom propisuje Upravni odbor Agencije.

Usvojen je u prvom čitanju i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravi kojim se omogućava Upravnoj inspekciji da, uz neposredni, može vršiti i posredni inspekcijski nadzor uvidom u dokumentaciju za više od 2.200 nevladinih organizacija upisanih u registar Ministarstva pravde BiH, što zahtijeva znatno manje vremena i proces nadzora čini efikasnijim.

Izmjenama i dopunama ovog zakona, čiji je predlagač Savjet ministara BiH, obezbjeđuje se sistemska primjena Zakona o državnoj službi u institucijama BiH, te se na tri mjeseca ograničava tehnički mandat i imenovanje vršilaca dužnosti, uz mogućnost produženja za još tri mjeseca samo u naročito opravdanim slučajevima.

Prijedlogom zakona o dopuni Zakona o upravi predviđaju se i sankcije za nepostupanje po zahtjevima Parlamentarne skupštine BiH, uključujući i odgovaranje na pitanja poslanika i delegata, uzimajući u obzir da je znatan broj organa uprave BiH za svoj rad direktno odgovoran Parlamentarnoj skupštini BiH.

Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH kojima se predviđa da vozila hitne pomoći i vatrogasna vozila imaju pravo prvenstva nad vozilima pod pratnjom, što prema važećem zakonu nije slučaj, upućen je na usaglašavanje jer nije dobio entitetsku većinu.

Poslanici Predstavničkog doma prihvatili su materijale Direkcije za evropske integracije BiH - informaciju o napretku u procesu ispunjavanja uslova BiH na evropskom putu, Akcioni plan za realizaciju prioriteta iz izvještaja o BiH za prošlu godinu, četvrti konsolidovani izvještaj o napretku sprovođenja Akcionog plana za realizaciju Reformske agende BiH i Akcioni plan za realizaciju Reformske agende BiH za sve nivoe vlasti, uz određene zaključke.

Prihvaćeni su i prvi izvještaj o monitoringu sprovođenja Strategije za borbu protiv korupcije 2015–2019. godina i Akcionog plana za sprovođenje Strategije za borbu protiv korupcije 2015–2019. godina, izvještaj o radu Regulatorne komisije za električnu energiju BiH, izvještaj o stanju radijacione i nuklearne bezbjednosti za prošlu godinu, kao i izvještaj o radu Kancelarije za razmatranje žalbi za 2016. godinu.

Prihvaćen je finansijski i godišnji izvještaj Centralne banke BiH za prošlu godinu u kojem je konstatovano da BiH ima stabilnu monetarnu politiku i stabilnu valutu, kao i odličnu saradnju sa institucijama BiH.

Naredna sjednica Predstavničkog doma najavljena je za 31. maj 2017. godine.


IZVOR: Vebsajt RTRS, 11.05.2017.

Izvod iz vijesti, Naslov: Redakcija


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772