Zastava Srbije

VLADA RS: Usvojena Informacija o procesu prevođenja pravnih propisa i drugih opštih akata Republike Srpske na engleski jezik za potrebe procesa evropskih integracija i međunarodne saradnje, donijeta Odluka o usvajanju Plana promocije turizma RS za period 2017-2021 godina

12.05.2017.


Vlada Republike Srpske usvojila je 11. maja 2017. godine na 124. sjednici, u Banjaluci, "Informaciju o izradi Akcionog plana Republike Srpske za realizaciju preporuka iz Izvještaja Misije stručne procjene Evropske unije u BiH po pitanju slobode izražavanja, iz aprila 2016. godine" i Akcioni plan, kao i "Informaciju o izradi Akcionog plana Republike Srpske za realizaciju preporuka Evropske komisije sa prvog Pododbora za unutrašnje tržište i konkurenciju (uključujući zaštitu zdravlja i potrošača) između EU i BiH" i Akcioni plan.

Vlada Republike Srpske usvojila je "Informaciju o procesu prevođenja pravnih propisa i drugih opštih akata Republike Srpske na engleski jezik za potrebe procesa evropskih integracija i međunarodne saradnjeʺ. Vlada je zadužila republičke organe uprave da, zbog potreba procesa evropskih integracija, nastave sa prevođenjem propisa iz svoje nadležnosti na engleski jezik i da prevode redovno dostavljaju Ministarstvu za ekonomske odnose i regionalnu saradnju. Ministarstvo za ekonomske odnose ovom Informacijom želi da ukaže na ostvarenu uspješnu saradnju sa republičkim organima uprave i upravnim organizacijama u oblasti prevođenja, kao i na napredak u ovoj oblasti.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o projektu "Podrška kancelariji državnog IPA koordinatora u uspostavljanju Državnog odbora za investicije".

Vlada Republike Srpske smatra da nisu ispunjeni uslovi za učešće institucija Republike Srpske u aktivnostima projekta "Podrška kancelariji državnog IPA koordinatora u uspostavljanju Državnog odbora za investicije" iz razloga što je Savjet ministara Odluku o uspostavljanju Državnog odbora za investicije donio samoinicijativno, bez konsultacija sa nadležnim republičkim institucijama, te, posebno, kršeći propisane procedure.

Vlada je zadužila Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju da o ovom zaključku informiše Savjet ministara.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o realizaciji projekta ResInfra@DR. Ministarstvo nauke i tehnologije od ove godine učestvuje u projektu pod nazivom ResInfra@DR (Facilitating macro-regional scope and link up to socio-economic actors of Research Infrastructure in the Danube Region) u okviru Dunavskog prekograničnog programa (Danube Transnational Programme) Evropske unije. Prijedlog projekta priprema se od jeseni 2015. godine. Svrha projekta jeste da unaprijedi strateški okvir za saradnju u kontekstu istraživačke infrastrukture u Dunavskoj regiji, da doprinese kvalitetnijoj ex-ante procjeni ulaganja u istraživačku infrastrukturu i njenoj regionalnoj upotrebi, te da podrži povezivanje postojeće i planirane istraživačke infrastrukture sa privredom i javnom administracijom. Ukupna vrijednost projekta je 2.154.989,36 €, od čega je budžet za Ministarstvo nauke i tehnologije 111.591,27 € (85% pokriva se iz IPA sredstava, a 15%, odnosno 16.738,70 € iz vlastitih sredstava). Projekat se službeno realizuje od marta 2017. godine, a traje do kraja juna 2019. godine.

Vlada Republike Srpske se upoznala sa Informacijom o pismu namjere kompanije "Construction corporation JSC" iz Vijetnama za kupovinu "Fabrike šećera Bijeljina" a.d. Velika Obarska – u stečaju. Pismo namjere uslijedilo je nakon sastanka koji je sa predstavnicima kompanije "Construction corporation JSC" iz Vijetnama održan u martu u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske na kojem su predstavnici navedene kompanije izrazili interes za kupovinu "Fabrike šećera Bijeljina" a.d. Velika Obarska – u stečaju. Predstavnici ove kompanije dva puta su posjetili i Bijeljinu i razgovarali sa stečajnim upravnikom Lazom Đurđevićem o kupovini šećerane, gdje su dobili osnovne informacije o stanju fabrike, dugovima i potraživanjima. Kompanija iz Vijetnama dostavila je pismo namjere 21.03.2017. godine, dan prije održavanja treće licitacije koja je održana 22.03.2017. godine. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede je sa pismom namjere kompanije "Construction corporation JSC" iz Vijetnama upoznalo Okružni privredni sud u Bijeljini, koji vodi stečajni postupak u "Fabrici šećera Bijeljina" a.d. Velika Obarska, kao i predstavnike povjerilaca. Nakon upoznavanja sa pismom namjere, kompanija "Construction corporation JSC" iz Vijetnama je 17.04.2017. godine poslala dopis kojim traži podrobnije informacije o stanju u fabrici, dokumentaciji koja je potrebna za početak rada fabrike, uslovima za popravak i nadogradnju fabrike, kao i stanju na tržištu šećera u Republici Srpskoj i regiji.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o razvoju i izgradnji irigacionih sistema u okviru Projekta razvoja navodnjavanja (IDP 5098 BA). Vlada Republike Srpske upoznala se sa napretkom u realizaciji Projekta razvoja navodnjavanja u Republici Srpskoj (IDP) i zaključila da je potrebno nastaviti realizaciju projekata u Bratuncu, Ljubinju i Maglajanima, uključujući projekat u Trebinjskom polju uz učešće lokalnih zajednica i korisnika, a kako bi se ubrzale aktivnosti na izgradnji predmetnih sistema za navodnjavanje. Vlada je zaključila i da je potrebno završiti odabir projektanata koji treba da pripreme Idejne i Glavne projekte sistema za navodnjavanje na dvije nove lokacije: u Potkozarju i u Semberiji, uz mogućnost fazne realizacije ovih projekata tokom 2018. i 2019. godine. Realizacija projekta navodnjavanja započela je izgradnjom sistema u Bijeljini (Novo Selo) i Pelagićevu (Gojkovo i Stakića polje), ukupne površine 824 ha.

Vlada Republike Srpske prihvatila je Izvještaj o realizaciji međunarodnih projekata u oblasti poljoprivrede i seoskih područja za 2016. godinu. Jedinica za koordinaciju poljoprivrednih projekata je zadužena za realizaciju projekata u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja, finansiranih od strane međunarodnih finansijskih organizacija. U toku 2016. godine bila je angažovana na osam projekata čija je realizacija bila u toku a jedan projekat je bio u pripremi. Projekti se finansiraju iz kredita Svjetske banke odnosno Međunarodnog fonda za razvoj poljoprivrede (IFAD), kontribucije Vlade RS, kontribucije korisnika, te inostranih donacija. U prethodnoj godini u realizaciji su bili sljedeći projekti: Hitni projekat oporavka od poplava (IDA), Projekat razvoja navodnjavanja (IDA 5098 BA), Projekat poljoprivrede i ruralnog razvoja (IDA 4325), Projekat održivog upravljanja šumama i krajolikom (TF -16648), Projekat poboljšanja životnih uslova na selu (IFAD 772 BA),

Projekat zaštite od poplava rijeke Drine (IDA 54440), Projekat razvoja uzgoja goveda u sistemu krava-tele, Projekat razvoja ruralnog poslovanja (IFAD 859 BA). Priprema dizajna Projekta razvoja konkurentnosti je završena i u toku je proces ratifikacije Projekta. Ukupna procijenjena vrijednost projekata u realizaciji je oko 188 milion KM, od čega je ukupno realizovano 80 miliona KM ili 42,51%.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o usvajanju Plana promocije turizma Republike Srpske za period 2017-2021 godina. Plan promocije predstavlja ključnu kariku institucionalne infrastrukture za razvoj i promociju turizma Republike Srpske. Kako je jedna od najvećih slabosti turističke industrije Republike Srpske nedovoljna i neadekvatna marketinška aktivnost, a koja se ogleda u fragmentiranosti marketinških aktivnosti, nedosljednosti u metodologiji prikupljanja i analize podataka, neusklađenosti turističkih proizvoda i ciljnih grupa, te nedovoljnoj iskorišćenosti informaciono-komunikacionih tehnologija (IKT), ovim dokumentom će se uskladiti promotivne aktivnosti sa identifikovanim ciljnim segmentima. Plan promocije će dati osnovu da se valorizuju svi turistički potencijali i komparativne prednosti, da bi se povezala ponuda i tražnja u turizmu Republike Srpske. U cilju uspješne promocije, TORS-e će sarađivati sa svim relevantnim institucijama pri Vladi RS, Privrednom komorom RS, razvojnim agencijama, privrednim subjektima, međunarodnim organizacijama i drugim organizacijama u oblasti turizma, lokalnim zajednicama, gradskim i opštinskim turističkim organizacijama sa kojima će u zajedničkoj saradnji djelovati u pravcu razvoja, unapređenja i promocije turizma Republike Srpske.

Vlada Republike Srpske usvojila je Akcioni plan za suzbijanje i sprečavanje nasilja u porodici za 2017. godinu. Ciljevi i prioriteti Akcionog plana za suzbijanje i sprečavanje nasilja u porodici za 2017. godinu su: promocija i podizanje svijesti, edukativni programi u svim sektorima, sa naglaskom na obrazovanje, kroz sprovođenje različitih programa edukacije i senzibilizacije o nasilju u porodici, kampanje informisanja i podizanja svijesti o nasilju u porodici kao društvenom problemu, te aktivnosti koje će biti usmjerene prema licima u riziku od nasilja u porodici; primjena međunarodnih standarda i dobrih praksi i uspostavljanje, te jačanje multidisciplinarnog i koordinisanog sistema zaštite žrtava nasilja nad ženama i nasilja u porodici, te pružanje podrške žrtvama nasilja u porodici i rad sa učiniocima nasilja u porodici; unapređenje postupanja policije, pravosuđa i centara za socijalni rad, kroz usavršavanje službenih lica, razmjenu infomracija, iskustava i dobrih praksi, te monitoring postupanja subjekata zaštite i uvođenje; unapređenje evidencije, statistika, istraživanja i analiza u oblasti nasilja u porodici, kroz rad na prikupljanju podataka o nasilju u porodici, praćenje efikasnosti hitnih mjera zaštite, zaštitnih mjera i sankcija propisanih Zakonom o zaštiti od nasilja u porodici, praćenje primjene Krivičnog zakona Republike Srpske u dijelu nasilje u porodici i porodičnoj zajednici, te praćenje primjene mjera propisanih Konvencijom Savjeta Evrope o sprečavanju i suzbijanju nasilja nad ženama i nasilja u porodici.


IZVOR: Vebsajt Vlade RS, 11.05.2017.

Naslov: Redakcija