Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vijesti


Pravno-ekonomske vijesti na dan 12.05.2016.

ODRŽAVA SE SEMINAR NA TEMU: "NEHARMONIZOVANO PODRUČJE U EU I SAVREMENI TEHNIČKI PROPISI U REPUBLICI SRBIJI" . . . dalje

PREDSTAVNIČKI DOM PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BIH: Usvojeni prijedlozi zakona o Ombudsmenu za ljudska prava BiH, o izmjenama i dopunama Zakona o Pravobranilaštvu BiH, o izmjenama i dopunama Zakona o finansiranju političkih partija, o izmjenama i dopunama Zakona o sportu BiH . . . dalje

PRIJEDLOG ZAKONA O OMBUDSMENU ZA LJUDSKA PRAVA BIH: Prijedlog zakona harmonizovan je sa Pariskim principima, te preporukama Komiteta UN i Savjeta Evrope. Predviđeno je da sjedište Institucije ombudsmana bude u Banjaluci, a da institucija ima kancelarije u Mostaru, Sarajevu i Brčko distriktu . . . dalje

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O FINANSIRANJU POLITIČKIH PARTIJA: Propisuje se obaveza Centralne izborne komisije BiH da svaku sumnju koja se može dovesti u vezu sa finansiranjem političkih partija i izborne kampanje prijavi nadležnim tužilaštvima. Novčane kazne za prekršaj političkih partija udvostručuju se sa 5.000 na 10.000 KM, a za fizička lica predviđene su kazne u rasponu od 200 do 2.000 KM . . . dalje

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SPORTU BIH: Prijedlogom zakona se vrši usklađivanje sa zakonima o ravnopravnosti polova i o zabrani diskriminacije, kao i direktivama Evropske unije o zabrani diskriminacije . . . dalje

IZMJENE KRIVIČNOG ZAKONA RS: Previđeno da će licima koja su osuđena za lakša krivična djela i kojima su sudovi izrekli kaznu zatvora do jedne godine biti omogućeno da kaznu služe u kućnom pritvoru . . . dalje

REPUBLIKA SRPSKA POSTALA ČLANICA EVROPSKOG FORUMA PRIVREDNIH REGISTARA . . . dalje

RADNA VERZIJA NACRTA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O FONDU I FINANSIRANJU ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE REPUBLIKE SRPSKE . . . dalje

RADNA VERZIJA PRAVILNIKA O SPECIJALNIM TEHNIČKO – TEHNOLOŠKIM RJEŠENJIMA KOJA OMOGUĆAVAJU NESMETANU I SIGURNU KOMUNIKACIJU DIVLJIH ŽIVOTINJA: Rok za sugestije 7 dana . . . dalje

MINISTAR FINANSIJA RS RAZGOVARAO SA MISIJOM MMF O NOVOM ARANŽMANU . . . dalje

Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772