Zastava Srbije
Vesti slike

KRIVIČNI ZAKONIK RS: Predložena izmjena KZ-a, kako bi se umanjile propisane kazne za omogućavanje uživanja droga

Advokat Aleksandar Jokić iz Banjaluke inicirao je izmjene Krivičnog zakonika Republike Srpske ("Sl. glasnik RS", br. 64/2017, 104/2018 - odluka US, 15/2021, 89/2021, 73/2023 i "Sl. glasnik BiH", br. 9/2024 - odluka US BiH), predlažući da se umanje propisane kazne za omogućavanje uživanja droga, jer smatra da one treba da odgovaraju stvarnoj štetnosti i društvenoj opasnosti.

Više
Vesti slike

ZAKON O SPREČAVANJU SUKOBA INTERESA U INSTITUCIJAMA NA NIVOU BIH: Usvajanjem Zakona ispunjen jedan od uslova za otvaranje pregovaračkog procesa sa Evropskom unijom

Dom naroda i Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH usvojili su Zakon o sprečavanju sukoba interesa u institucijama na nivou BiH čime je ispunjen još jedan od uslova za otvaranje pregovaračkog procesa BiH sa Evropskom unijom.

Više
Vesti slike

NEOPHODAN ZAKONSKI OKVIR ZA INKRIMINACIJU FEMICIDA U BIH

Društvo za ugrožene narode za Bosnu i Hercegovinu uputilo je apel Parlamentarnoj skupštini BiH da hitno donese zakonski okvir za inkriminaciju femicida te ovaj zločin definiše kao zaseban oblik teškog ubistva s adekvatnim sankcijama.

Više
Vesti slike

PRIJAVA ZA UPIS U 1. RAZRED MOGUĆA ELEKTRONSKIM PUTEM ILI NEPOSREDNO U ŠKOLI: Prijava djece za upis u RS traje do 31. marta 2024. godine

Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske omogućilo je svim zainteresovanim roditeljima da izvrše elektronsku prijavu djece za upis u prvi razred osnovne škole uz korišćenje internet platforme eUpis, a svi roditelji koji ne žele da koriste informacione tehnologije i dalje mogu da prijave djecu i predaju dokumente školi u fizičkom obliku - kao što je bila praksa u prethodnom periodu.

Više