Zastava Srbije

PRIJEDLOG ZAKONA O OBVEZNIM OSIGURANJIMA U PROMETU: Uvođenje postepene liberalizacija cijena obveznog osiguranja od odgovornosti za vozila

Potreba deregulacije i liberalizacije cijena obaveznog osiguranja od odgovornosti za vozila, s ciljem očuvanja stabilnosti i neometanog funkcioniranja sektora osiguranja, jedan je od razloga koji su opredijelili Vladu FBiH da utvrdi i Parlamentu FBiH uputi Prijedlog zakona o obveznim osiguranjima u prometu.

Više

NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI I POSTUPANJU SA DJECOM I MALOLJETNICIMA U KRIVIČNOM POSTUPKU: Preciznije definisane odredbe koje se odnose na postupanje stručnog savjetnika suda i javnog tužilaštva

Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske su razmotrili Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku kojim su preciznije definisane odredbe koje se odnose na postupanje stručnog savjetnika suda i javnog tužilaštva.

Više

NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UPRAVLJANJU OTPADOM: Usklađivanje propisa sa evropskom regulativom

Obrazlažući poslanicima Narodne skupštine Republike Srpske Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom, ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske Srebrenka Golić rekla je da je zakon donosi zbog potrebe dodatnog usaglašavanja sa novim rješenjima evropskog zakonodavstva, s ciljem daljeg podsticanja održivog upravljanja otpadom.

Više

NACRT ZAKONA O GRAĐEVNOM ZEMLJIŠTU: Građevno zemljište smatra se dobrom od općeg interesa, a izgradnja objekata i infrastrukture na njemu provodi se u skladu s važećim prostorno-planskim dokumentima

Nacrt zakona o građevinom zemljištu u FBiH kojeg je utvrdila Vlada Federacije BiH, uređuje način korištenja i upravljanja zemljištem u gradovima i naseljima urbanog karaktera i drugim područjima predviđenim za izgradnju, kao i naknade koje se plaćaju prilikom izgradnje tih građevina.

Više

PRIJEDLOG ZAKONA O OBVEZNIM OSIGURANJIMA U PROMETU: Uvođenje postepene liberalizacija cijena obveznog osiguranja od odgovornosti za vozila

Potreba deregulacije i liberalizacije cijena obaveznog osiguranja od odgovornosti za vozila, s ciljem očuvanja stabilnosti i neometanog funkcioniranja sektora osiguranja, jedan je od razloga koji su opredijelili Vladu FBiH da utvrdi i Parlamentu FBiH uputi Prijedlog zakona o obveznim osiguranjima u prometu.

Više

NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI I POSTUPANJU SA DJECOM I MALOLJETNICIMA U KRIVIČNOM POSTUPKU: Preciznije definisane odredbe koje se odnose na postupanje stručnog savjetnika suda i javnog tužilaštva

Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske su razmotrili Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku kojim su preciznije definisane odredbe koje se odnose na postupanje stručnog savjetnika suda i javnog tužilaštva.

Više

NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UPRAVLJANJU OTPADOM: Usklađivanje propisa sa evropskom regulativom

Obrazlažući poslanicima Narodne skupštine Republike Srpske Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom, ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske Srebrenka Golić rekla je da je zakon donosi zbog potrebe dodatnog usaglašavanja sa novim rješenjima evropskog zakonodavstva, s ciljem daljeg podsticanja održivog upravljanja otpadom.

Više

NACRT ZAKONA O GRAĐEVNOM ZEMLJIŠTU: Građevno zemljište smatra se dobrom od općeg interesa, a izgradnja objekata i infrastrukture na njemu provodi se u skladu s važećim prostorno-planskim dokumentima

Nacrt zakona o građevinom zemljištu u FBiH kojeg je utvrdila Vlada Federacije BiH, uređuje način korištenja i upravljanja zemljištem u gradovima i naseljima urbanog karaktera i drugim područjima predviđenim za izgradnju, kao i naknade koje se plaćaju prilikom izgradnje tih građevina.

Više