Zastava Srbije | Zastava Crne Gore
glavna-slika
Email Print

PRIJEDLOG ZAKONA O OBVEZNIM OSIGURANJIMA U PROMETU: Uvođenje postepene liberalizacija cijena obveznog osiguranja od odgovornosti za vozila

11.10.2019.


Potreba deregulacije i liberalizacije cijena obaveznog osiguranja od odgovornosti za vozila, s ciljem očuvanja stabilnosti i neometanog funkcioniranja sektora osiguranja, jedan je od razloga koji su opredijelili Vladu FBiH da utvrdi i Parlamentu FBiH uputi Prijedlog zakona o obveznim osiguranjima u prometu.

Kako je sadašnji zakon iz ove oblasti na snazi od 2005. godine, također je bilo nužno inoviranje rješenja i uređenja osiguranja od odgovornosti i u drugim vidovima prometa, a ne samo cestovnom. Uz to, praksa je pokazala da pojedina rješenja nisu jasna i precizna, što je dovodilo do pravne nesigurnosti oštećenog, odnosno kruga osoba kojima pripada pravo na naknadu.

Razlog za donošenje novoga zakona je i harmoniziranje na jedinstvenom tržištu osiguranju u cijeloj BiH, jer je Republika Srpska to učinila 2015. godine, te je Upravni odbor Agencije za osiguranje u BiH 4. listopada 2016. usvojio Smjernicu za ocjenu usuglašenosti zakona o obaveznim osiguranjima u prometu FBiH/RS. Donošenje novog zakona predstavlja i usuglašavanje sa zakonodavstvom i pravnim stečevinama Europske unije.

Zakon uređuje obavezna osiguranja putnika u javnom prijevozu, vlasnika vozila, zrakoplova i plovila na motorni pogon od odgovornosti za štetu prouzročenu trećim osobama i putnicima. Kao novina je uvođenje postepene liberalizacija cijena obveznog osiguranja od odgovornosti za vozila.

Obvezno osiguranje od automobilske odgovornosti ima dominantan udjel u ukupno obračunatoj premiji na tržištu neživotnih osiguranja FBiH (oko 60 posto u 2016. godini). Ova vrsta osiguranja ima i poseban društveni značaj, imajući u vidu broj vozila, broj prometnih nesreća i ukupne štetne posljedice. Visina premije osiguranja od automobilske odgovornosti još je određena administrativno, što znači da ne postoji sloboda društava za osiguranje da ocjenjuju rizik i samostalno određuju cijenu osiguranja od automobilske odgovornosti, kao ni da vrše izmjene u opsegu pokrića.

Predložena je postepena i fazna deregulacija, tj. liberalizacija cijena osiguranja od automobilske odgovornosti, u razdoblju od šest godina. To će, u konačnici, dovesti do potpune liberalizacije cijena tako što će u prve tri godine Agencija za nadzor donositi zajedničku tarifu premija i cjenik za osiguranje. U slijedeće tri godine na snagu bi stupila tzv. djelomična deregulacija u kojoj bi Agencija osiguravajućim društvima davala suglasnosti na njihove vlastite tarife premija i cjenike koji moraju biti usuglašeni s propisima o osiguranju, aktima Agencije, aktuarskim načelima i pravilima struke. Po isteku šestogodišnjeg razdoblja trebalo bi doći do potpune liberalizacije i slobodnog formiranja cijena usluga osiguranja.

U zemljama okruženja, koje su već uvele sustav slobodnog određivanja cijena osiguranja od automobilske odgovornosti, uočen je pad cijene, a to upućuje da će sama liberalizacija biti povoljna i za korisnike proizvoda osiguranja.

Očekuje se da će u dugom roku doći do uspostavljanja optimalne razine cijena osiguranja od automobilske odgovornosti, sukladno preuzetom riziku. Nadalje, ostvareni prihodi od premije osiguranja, kao i troškovi provođenja osiguranja bi bili realnije iskazivani i pružili objektivniju slika financijskog stanja društava za osiguranje. Također, očekuje se da će društva za osiguranje, imajući u vidu značajne troškove provođenja osiguranja (režijski dodatak iznosi do 30 posto bruto premije osiguranja), s ciljem zadržavanja pozicije na tržištu, regulirati troškove i poslovanje prilagoditi novim uvjetima.


IZVOR: Vebsajt Vlade FBiH, 3.10.2019.

Izvod iz vijesti, Naslov: Redakcija