Zastava Srbije

VLADA RS: Utvrđen Prijedlog budžeta za 2021. godinu

Vlada Republike Srpske utvrdila je, na 17. posebnoj sjednici, Prijedlog budžeta za 2021. godinu koji iznosi 3,795 milijardi KM.

Više

ZAKON O VISINI STOPE ZATEZNE KAMATE NA JAVNE PRIHODE: Kamata koja je nastala po osnovu dospjelih, prijavljenih, a nenaplaćenih javnih prihoda sa stanjem na dan 31.12.2016. godine, otpisuje se u cijelosti, ako obveznik obaveze po osnovu glavnog duga i troškova prinudne naplate izmiri najkasnije do 31.12.2020. godine

Iz Porezne uprave Federacije BiH podsjećaju porezne obveznike da je ostalo još 19 dana tokom kojih mogu iskoristiti mogućnost otpisa zateznih kamata na javne prihode u iznosu od 0,04 posto dnevno ili 14,6 posto godišnje.

Više

NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STUDENTSKOM ORGANIZOVANJU: Usklađivanje sa novim Zakonom o republičkoj upravi

Vlada Republike Srpske utvrdila je Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o studentskom organizovanju.

Više

UREDBA O POSTUPKU DODJELE SREDSTAVA UGOSTITELJIMA KOJI PRUŽAJU USLUGU SMJEŠTAJA, TURISTIČKIM AGENCIJAMA I IZVOĐAČIMA UMJETNOSTI ZA SANIRANJE FINANSIJSKOG GUBITKA ZBOG POSLJEDICA PANDEMIJE VIRUSA KORONA: Privrednim subjektima, koji ispunjavaju uslove propisane Uredbom, biće uplaćeni porezi i doprinosi na platu po svakom zaposlenom radniku prijavljenom na puno radno vrijeme ili preduzetniku koji nije obveznik doprinosa na osnovu radnog odnosa ili korisnik prava na penziju, u skladu sa propisima kojima je uređena oblast doprinosa i poreza na dohodak, za period jul-septembar 2020. godine

Vlada Republike Srpske donijela je na 99. sjednici održanoj 03.12.2020. godine Uredbu o postupku dodjele sredstava ugostiteljima koji pružaju uslugu smještaja, turističkim agencijama i izvođačima umjetnosti za saniranje finansijskog gubitka zbog posljedica pandemije virusa korona ("Sl. glasnik RS", br. 120/2020 - dalje: Uredba), kojom se uređuju uslovi i isprave za dokazivanje njihove ispunjenosti i druga pitanja od značaja za postupak dodjele sredstava privrednim subjektima ovih privrednih grana.

Više

POREZNA UPRAVA FBIH: Za 11 mjeseci uplaćeno 4.644.290.681 KM javnih prihoda

Porezna uprava Federacije BiH obavještava da su porezni obveznici Federacije BiH u periodu januar - novembar 2020. godine uplatili 4.644.290.681 KM javnih prihoda, što je u odnosu na isti period 2019. godine manje za 3,16 posto.

Više

PORESKA UPRAVA RS: Do 31. decembra 2020. godine rok za podnošenje zahtjeva za poresku karticu

Poreska uprava Republike Srpske pozvala je poreske obveznike da najkasnije do 31. decembra ove godine podnesu zahtjev za izdavanje poreske kartice – obrazac 1001 za 2021. godinu i tako steknu pravo na umanjenje poreske osnovice poreza na dohodak.

Više