Zastava Srbije

PORESKA UPRAVA RS: Do 31. decembra 2020. godine rok za podnošenje zahtjeva za poresku karticu

10.12.2020.


Poreska uprava Republike Srpske pozvala je poreske obveznike da najkasnije do 31. decembra ove godine podnesu zahtjev za izdavanje poreske kartice – obrazac 1001 za 2021. godinu i tako steknu pravo na umanjenje poreske osnovice poreza na dohodak.

Direktor Poreske uprave Goran Maričić pojasnio je da zahtjev za izdavanje poreske kartice za 2021. godinu ne moraju podnositi poreski obveznici, koji su u ovoj godini ostvarivali pravo na umanjenje poreske osnovice po osnovu poreske kartice (povrat poreza) samo po osnovu izdržavanih članova uže porodice, a kod kojih nema promjena u obimu prava na umanjenje poreske osnovice.

Poreski obveznici kojima je već izdata poreska kartica, a kod kojih je došlo do promjene obima prava na umanjenje poreske osnovice poreza na dohodak u odnosu na 2020. godinu, kao što je promjena u visini kamate na stambeni kredit i/ili broju izdržavanih članova uže porodice, te promjena u visini premije životnog osiguranja, takođe, su dužni da do kraja godine podnesu zahtjev za izdavanje poreske kartice narednu godinu – naveo je Maričić.

On je napomenuo da se zahtjev, u zavisnosti od osnova za ostvarivanje prava na umanjenje poreske osnovice, popunjava na osnovu otplatnog plana stambenog kredita za 2021. godinu (za kupovinu ili izgradnju prve nepokretnosti), zatim na osnovu dokumentacije o izdržavanim članovima uže porodice, polise životnog osiguranja izdate od društva za osiguranje koje posjeduje dozvolu Agencije za osiguranje Republike Srpske, te odgovarajućeg dokumenta društva za osiguranje iz kojeg je vidljiv iznos premije životnog osiguranja koji će se plaćati u 2021. godini.

Da bi poreski obveznici ostvarili pravo na umanjenje poreske osnovice na mjesečnom nivou, potrebno je da poresku karticu, koju je izdala Poreska uprava Republike Srpske, predaju isplatiocu oporezivog dohotka – naveo je Maričić.

On je dodao da će se poreskim obveznicima, koji poslije 31. decembra 2020. godine podnesu zahtjev za izdavanje poreske kartice za 2021. godinu, izdati poreska kartica za poreski period koji počinje prvog dana narednog mjeseca u odnosu na mjesec podnošenja zahtjeva, saopšteno je iz Uprave.

Zahtjev za izdavanje poreske kartice – obrazac 1001 za 2021. godinu, poreski obveznici mogu podnijeti i elektronski, putem nove usluge Poreske uprave Republike Srpske "e-zahtjevi", koja će biti dostupna na internet stranici ove uprave.


IZVOR: Vebsajt Glas Srpske, 06.12.2020.

Naslov: Redakcija