Zastava Srbije

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O LEGALIZACIJI BESPRAVNO IZGRAĐENIH OBJEKATA U RS: Omogućena legalizacija bespravne gradnje, i to besplatno svima koji su izgradili kuće do 31. decembra 2013. godine

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o legalizaciji bespravno izgrađenih objekata ("Sl. glasnik RS", br. 93/2022) stupio je na snagu 29. septembra 2022. godine. Suština tog akta je mogućnost legalizacije bespravne gradnje, i to besplatno svima koji su bespravno izgradili kuće do 31. decembra 2013. godine.

Više

NACRT ZAKONA O JEDINSTVENIM NAČELIMA I OKVIRU MATERIJALNE PODRŠKE LICA SA INVALIDITETOM U FBIH: Nacrt zakona upućen u parlamentarnu proceduru

Vlada FBiH je utvrdila Nacrt zakona o jedinstvenim načelima i okviru materijalne podrške lica sa invaliditetom, te uputila ga u daljnju parlamentarnu proceduru.

Više

JAVNE KONSULTACIJE O RADNOJ VERZIJI PRAVILNIKA O NAČINU USPOSTAVLJANJA I VOĐENJA KATASTRA KLIZIŠTA: Rok za sugestije 14. oktobar 2022. godine

U skladu sa tačkom 4 Smjernica za postupanje republičkih organa uprave o učešću javnosti i konsultacijama u izradi zakona ("Sl. glasnik RS", br. 123/2008 i 73/2012), Ministarstvo energetike i rudarstva, u cilju obavljanja javnih konsultacija, poziva zainteresovana lica da dostave komentare i sugestije na radnu verziju Pravilnika o načinu uspostavljanja i vođenja katastra klizišta.

Više