Zastava Srbije

JAVNE KONSULTACIJE O RADNOJ VERZIJI PRAVILNIKA O NAČINU USPOSTAVLJANJA I VOĐENJA KATASTRA KLIZIŠTA: Rok za sugestije 14. oktobar 2022. godine

10.10.2022.


U skladu sa tačkom 4 Smjernica za postupanje republičkih organa uprave o učešću javnosti i konsultacijama u izradi zakona ("Sl. glasnik RS", br. 123/2008 i 73/2012), Ministarstvo energetike i rudarstva, u cilju obavljanja javnih konsultacija, poziva zainteresovana lica da dostave komentare i sugestije na radnu verziju Pravilnika o načinu uspostavljanja i vođenja katastra klizišta.

Komentare i sugestije možete dostaviti putem elektronske pošte na adrese e.salcin@mier.vladars.net i s.mandic@mier.vladars.net do petka, 14.10.2022. godine. Kontakt telefon za sva pitanja je 051/339-738.


IZVOR: Vebsajt Ministarstvo energetike i rudarstva RS, 06.10.2022.

Naslov: Redakcija