Zastava Srbije

IZVJEŠTAJ O NAPRETKU BIH KA ČLANSTVU U EVROPSKOJ UNIJI: Nije postignut napredak u različitim poglavljima pravne stečevine EU tokom izvještajnog perioda

Govoreći o Izvještaju za Bosnu i Hercegovinu, evropski komesar za politiku susjedstva i proširenje Oliver Varhelji (Varhelyi) je ukazao da je u posljednjih nekoliko mjeseci zabilježeno nekoliko koraka unaprijed u kontekstu ispunjavanja 14 ključnih kriterija, poput rješavanja pitanja izbora u Mostaru, te usvajanja Revidirane strategije za procesuiranje ratnih zločina.

Više

VISOKO SUDSKO I TUŽILAČKO VIJEĆE BIH: Procesuiranje trgovine ljudima biti će jedan od prioriteta u radu pravosuđa u BiH

U cilju implementacije Strategije suprotstavljanja trgovini ljudima u BiH za period od 2020. do 2023. godine, VSTV BiH je na sjednici koja je bila održana 30. septembra i 1. oktobra 2020. godine usvojio zaključke kojima se definišu koraci ka ispunjenju obaveza VSTV-a BiH definisanih Akcionim planom za nivo institucija BiH koji je u proceduri usvajanja od strane Vijeća ministara BiH.

Više

VLADA FBIH: Utvrđeni prijedlozi i nacrti zakona

Vlada Federacije BiH je, na sjednici u Mostaru, utvrdila Nacrt zakona o poduzetničkoj infrastrukturi u Federaciji BiH, koji je izradilo Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta, uz podršku Projekta lokalnog integriranog razvoja koji finansira Evropska unija i provodi Razvojni program Ujedinjenih naroda (UNDP).

Više

VLADA RS: Donijet veći broj odluka

Vlada Republike Srpske održala je u Banjaluci 91. sjednicu. Na sjednici Vlada je usvojila Izvještaj o radu Kompenzacionog fonda Republike Srpske za period maj-septembar 2020. godine.

Više

ZAKON O RADIO-AMATERIZMU U RS: Zakon je ustavan

Ustavni sud Republike Srpske utvrdio je da Zakonom o radio-amaterizmu u Republici Srpskoj ("Sl. glasnik RS", br. 36/2019) nisu povrijeđena Ustavom zagarantovana prava građana, te da nisu povrijeđena prava i slobode garantovane članom 11. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda.

Više

ZAKON O ZAŠTITI NA RADU FBIH: Prekršajno odgovorni, prema novom zakonu, mogu biti i investitori i izvođači. Dakle, novina je to što se kazne mogu izricati i za investitore

Radnici u Federaciji BiH, nakon 30 godina čekanja, dobili su novi Zakon o zaštiti na radu, koji je usvojen na prošlosedmičnoj sjednici Doma naroda Parlamenta FBiH.

Više

SPREČAVANJE POREZNIH PREVARA U BIH

Bosna i Hercegovina učinila je značajan korak ka sprečavanju poreznih prevara i u narednom periodu će svoje zakonodavstvo morati prilagoditi prema uzoru na razvijene države u svijetu i članice Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD).

Više