Zastava Srbije

VLADA RS: Donijet veći broj odluka

09.10.2020.


Vlada Republike Srpske održala je u Banjaluci 91. sjednicu.

Na sjednici Vlada je usvojila Izvještaj o radu Kompenzacionog fonda Republike Srpske za period maj-septembar 2020. godine.

U ovom periodu Upravni odbor Kompenzacionog fonda Republike Srpske donio je ukupno 42 zaključka.

U periodu maj-septembar 2020. godine, Upravni odbor Kompenzacionog fonda Republike Srpske je odobrio sredstva u ukupnom iznosu od 55.716.136,29 KM za saniranje posljedica i poteškoća nastalih usljed širenja zarazne bolesti izazvane virusom korona.

Do osnivanja Kompenzacionog fonda Republike Srpske, za sanaciju posljedica korona virusa iz Fonda solidarnosti za obnovu Republike Srpske odobreno je 118.146.718,55 KM.

Zaključno sa 30.09.2020. godine za sanaciju posljedica virusa korona ukupno je isplaćeno 151.544.685,59 KM (iz Kompenzacionog fonda 33.397.967,04 KM, a iz Fonda solidarnosti 118.146.718,55 KM).

Vlada Republike Srpske je donijela Odluku o 14. emisiji obveznica Republike Srpske za izmirenje obaveza po osnovu materijalne i nematerijalne štete nastale u periodu ratnih dejstava od 20. maja 1992. do 19. juna 1996. godine.

Četrnaesta emisija obveznica za izmirenje ratne materijalne i nematerijalne štete, ukupne vrijednosti 5.825.691 KM, biće registrovana u Centralnom registru hartija od vrijednosti 20. oktobra 2020. godine.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o odobravanju sredstava, u iznosu od 503.000,00 KM, kao dodatna sredstava za sufinansiranje projekta "Nabavka opreme potrebne za prikupljanje plazme od osoba koje su preboljele COVID-19", iz donatorskih sredstava Vlade Republike Srbije.

Nosilac projekta je Javna ustanova Zavod za transfuzijsku medicinu Republike Srpske.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o sufinansiranju projekata nerazvijenih i izrazito nerazvijenih jedinica lokalne samouprave, kojom se odobrava isplata finansijskih sredstava nerazvijenim i izrazito nerazvijenim jedinicama lokalne samouprave, za sufinansiranje projekata, u ukupnom iznosu od 166.100,93 KM.

Navedena sredstva biće utrošena za sufinansiranje različitih projekata u opštinama: Čajniče, Šamac, Vlasenica, Kalinovik, Pelagićevo, Jezero, Rogatica i Rudo.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o realizaciji zajedničkih projekata rješavanja stambenih pitanja izbjeglica, raseljenih lica i povratnika.

Republički sekretarijat za raseljena lica i migracije u okviru svojih redovnih aktivnosti u saradnji sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH, Fondom za povratak i lokalnim zajednicama realizuje zajedničke projekte u cilju rješavanja stambenih pitanja raseljenih lica, izbjeglica i povratnika.

Navedena aktivnost odvija se kroz četiri zajednička projekta i to: Regionalni Program stambenog zbrinjavanja (RSP), Projekat zatvaranja kolektivnih centara i alternativnih smještaja putem osiguranja javnih stambenih rješenja - CEB2, Projekat rekonstrukcije stambenog fonda (Saudijski razvojni fond - SAF) i Projekat rekonstrukcije stambenog fonda - OPEC (Fond za međunarodni razvoj - OFID). Zajednički projekti finansiraju se iz donatorskih i kreditnih sredstava.

Ovim projektima planirano je da se kroz individualnu stambenu izgradnju i izgradnju stanova u stambenim zgradama na području Republike Srpske i Federacije BiH iz kategorija raseljenih lica, izbjeglica i povratnika ukupno zbrine 3144 porodica, a do sada je zbrinuto 1316 porodica. Preostalih 1828 porodica planirano je da se zbrine do kraja 2022. godine, do kada je predviđeno i trajanje zajedničkih projekata.

Planirana vrijednost projekata koje implementira Republički sekretarijat za raseljena lica i migracije na području Republike Srpske iznosi 115.600.000,00 KM.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o realizaciji aktivnosti za provođenje reforme u oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg vaspitanja i obrazovanja u Republici Srpskoj za period od jula do septembra 2020. godine.

Važnije aktivnosti koje su realizovane u ovom periodu u oblasti predškolskog vaspitanja i obrazovanja su rad na redefinisanju ishoda učenja u cjelovitom razvojnom programu predškolskog vaspitanja i obrazovanja, te definisanju ishoda učenja u ovom programu prilagođenih osnovnim karakteristikama različitih smetnji kod djece, kao i aktivnosti kojima će se podizati svijest roditelja, stručne i ostale javnosti o važnosti i značaju ranog učenja i učešća kroz predškolsko vaspitanje i obrazovanje.

U oblasti osnovnog vaspitanja i obrazovanja doneseni su novi nastavni planovi i programi za nastavne predmete od 4. do 9. razreda, programi fakultativne nastave, te programi dodatne nastave. Takođe je izrađeno stručno i druga posebna uputstva kojima se reguliše provođenje male mature i stručno uputstvo za provođenje spoljašnjih provjera postignuća učenika. Urađen je i Priručnik za nastavnike za petnaestominutno vježbanje na početku nastavnog dana u prvoj trijadi te izvršena digitalizacija sadržaja šest udžbenika.

U oblasti srednjeg obrazovanja i vaspitanja završena je revizija zanimanja za koja se obrazuju učenici u Republici Srpskoj, a koja je urađena u saradnji sa Privrednom komorom Republike Srpske, Unijom udruženja poslodavaca Republike Srpske i Zanatsko-preduzetničkom komorom Republike Srpske.

Vlada Republike Srpske usvojila je Plan aktivnosti na sprovođenju mjera zaštite i spasavanja od većih snježnih padavina i snijega od interesa za Republiku Srpsku za period 2020 - 2023. godina.

Plan aktivnosti na sprovođenju mjera zaštite i spasavanja od većih snježnih padavina i snijega od interesa za Republiku Srpsku za period 2020 - 2023. godina je srednjoročni plan Republike Srpske i osnovni dokument za koordinaciju i sprovođenje dodatnih ili posebnih zadataka i aktivnosti republičkih organa, gradova/opština, privrednih društava, drugih pravnih lica i udruženja građana koja sprovode djelatnosti od značaja za ovu oblast. Donošenjem i sprovođenjem ovog plana unaprijediće se i obezbijediti svestranije angažovanje svih relevantnih subjekata i ostvariti viši nivo pripravnosti na zaštiti i spasavanju ljudi i materijalnih dobara od snježnih padavina i snijega. Republička uprava civilne zaštite nadležna je za koordinaciju, usklađivaljnje, praćenje i usmjeravanje svih aktivnosti vezano za sprovođenje ovog plana.


IZVOR: Vebsajt Vlade RS, 08.10.2020.

Naslov: Redakcija