Zastava Srbije

PREDSTAVNIČKI DOM PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BIH: 14. oktobra 2020. godine 13. sjednica - Razmatranje prijedloga zakona

Predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Nebojša Radmanović sazvao je 13. sjednicu Predstavničkog doma za srijedu, 14. oktobar 2020. godine, sa početkom u 11 sati.

Više

POREZNA UPRAVA FBIH: Poziv poreznim obveznicima da smanje dug otpisom zateznih kamata

Porezna uprava Federacije BiH poziva obveznike koji imaju dugovanja po osnovu javnih prihoda nastala sa 31.12.2016. godine da, najkasnije do 31.12.2020. godine, iskoriste pogodnosti Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode i oslobode se plaćanja zateznih kamata.

Više

SRPSKA UVODI NOVI SISTEM FISKALIZACIJE: Izdavanje računa neće biti moguće bez verifikacije Porezne uprave

Republika Srpska kreće u novu fiskalizaciju. Riječ je o online fiskalizaciji, u kojoj će se prijenos podataka između Poreske uprave i obveznika vršiti preko interneta.

Više

VIJEĆE EVROPE: Zadržavanje bosansko-hercegovačkog izbornog sistema je povreda Evropske konvencije

Komitet ministara, tijelo Vijeća Evrope zaduženo za provođenje presuda Evropskog suda za ljudska prava je ponovilo zabrinutost jer vlasti i politički čelnici Bosne i Hercegovine još nisu postigli konsenzus o sadržaju potrebnih amandmana koji se trebaju unijeti u Ustav Bosne i Hercegovine, uprkos ponovljenim pozivima Komiteta ministara.

Više