Zastava Srbije

VIJEĆE EVROPE: Zadržavanje bosansko-hercegovačkog izbornog sistema je povreda Evropske konvencije

08.10.2020.


Komitet ministara, tijelo Vijeća Evrope zaduženo za provođenje presuda Evropskog suda za ljudska prava je ponovilo zabrinutost jer vlasti i politički čelnici Bosne i Hercegovine još nisu postigli konsenzus o sadržaju potrebnih amandmana koji se trebaju unijeti u Ustav Bosne i Hercegovine, uprkos ponovljenim pozivima Komiteta ministara.

Podsjetili su da zadržavanje postojećeg diskriminirajućeg izbornog sistema predstavlja povredu zahtjeva Evropske konvencije o ljudskim pravima i povredu obaveze Bosne i Hercegovine prema članu 46 Konvencije, a time i njezinih obaveza kao država članica Vijeća Evrope.

Delegati ove grupe su pozdravili zaključak Predsjedništva Bosne i Hercegovine od 28. aprila 2020. godine o uspostavljanju ad hoc Političke radne grupe kao i zaduženje Vijeća ministara Bosne i Hercegovine da pripremi akcioni plan za realizaciju 14 ključnih prioriteta iz Mišljenja Evropske komisije.

Oni su također podržali politički sporazum koji je uslijedio između bošnjačkih i hrvatskih političkih čelnika 17. juna 2020. o započinjanju pregovora o provedbi sadašnjih presuda i dogovaranju nacrta ustavnih i zakonodavnih amandmana u roku od šest mjeseci kako bi se osiguralo njihovo usvajanje u Parlamentu prije kraja 2021. godine.

Također zahtijevaju od vlasti da što prije pruže detaljne informacije o realizaciji gore navedenih događaja, kao i kalendar za provedbu predviđenih aktivnosti.

Izrazili su interesovanje za nastavak projekta Trust Funda za ljudska prava s ciljem olakšavanja procesa reforme, te podržavaju vlasti da ojačaju svoju saradnju s Vijećem Evrope, Sekretarijatom i Venecijanskom komisijom kako bi se osiguralo usvajanje potrebnih ustavnih i drugih reformi prije izbora 2022. godine.

Ovo tijelo ističe kako je veoma važno iskoristiti ovaj trenutak kako bi se osiguralo da se što prije poduzmu potrebni koraci za usvajanje potrebnih izmjena i dopuna prije kraja 2021. godine.


IZVOR: Vebsajt Klix, 02.10.2020