Zastava Srbije
Vesti slike

OD 6. DO 17. NOVEMBRA 2023. GODINE SEDMICE SUDSKE NAGODBE U SVIM SUDOVIMA U BIH

U svim prvostepenim i drugostepenim sudovima u Bosni i Hercegovini, od 6. do 17. novembra 2023. godine, na inicijativu Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine, bit će održane sedmice sudske nagodbe tokom kojih stranke na brži i ekonomičniji način mogu riješiti svoje sporove.

Više
Vesti slike

VISOKO SUDSKO I TUŽILAČKO VIJEĆE BIH I EU: Zagovaranje intenzivne implementacije procesa strateškog planiranja u sudovima nastavljeno i u Mostaru

Uvođenje strateškog planiranja u sudove, jedan je od ključnih koraka koji je Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bisne i Hercegovine uz podršku Evropske unije u BiH poduzeo s ciljem unapređenja kvalitete i efikasnosti rada sudova.

Više
Vesti slike

NARODNA SKUPŠTINA RS: Usvojeni Rebalans Budžeta za 2023. godinu i Rezolucija o protivljenju aktivnostima izgradnje i uspostavljanja nuklearnog objekta na lokaciji Trgovske gore

Narodna skupština Republike Srpske je na Šestoj redovnoj sjednici usvojila Rebalans Budžeta Republike Srpske za 2023. godinu - po hitnom postupku, kao i Zakon o izmjenama Zakona o izvršenju Budžeta Republike Srpske za 2023. godinu - po hitnom postupku.

Više
Vesti slike

VLADA RS: Donijeta Odluka o proglašenju teritorije opštine Han Pijesak vazdušnom banjom

Vlada Republike Srpske donijela je, na 43. sjednici, u Banjaluci, Odluku o proglašenju teritorije opštine Han Pijesak vazdušnom banjom.

Više