Zastava Srbije

ZAKON O SUDSKOJ POLICIJI U FBIH: Zakonom se uređuje organizacija, upravljanje i rukovođenje, sredstva za rad, nadležnosti, ovlaštenja, radni odnosi, zapošljavanje, obuka i stručno usavršavanje, plaće i naknade, disciplinska i materijalna odgovornost

Federacija BiH je dobila novi Zakon o sudskoj policiji, koji na cjelovit način reguliše položaj, mjesto i ulogu Sudske policije, kao i predsjednika Vrhovnog suda FBiH koji je, na osnovu Ustava FBiH, odgovoran za upravljanje Sudskom policijom.

Više

ZAKON O ZAŠTITI NA RADU FBIH: Zakonom predviđeno osnivanje Vijeća za zaštitu na radu koje će u praksi predstavljati tijelo koje će pratiti implementaciju Zakona, te eventualno inicirati izmjene navedenog zakona

Na sjednici Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine usvojen Zakon o zaštiti na radu u Federaciji Bosne i Hercegovine, te će stupiti na snagu osam dana od dana objave u Službenim novinama Federacije BiH.

Više

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POLJOPRIVREDNIM SAVJETODAVNIM SLUŽBAMA: Pojednostavljen je postupak registracije i početka rada privatnih poljoprivrednih savjetodavnih službi, kao i postupak objavljivanja liste odobrenih i brisanih poljoprivrednih savjetodavnih službi

Vlada FBiH je utvrdila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednim savjetodavnim službama koji, uz ostalo, uređuje donošenje srednjoročnog i godišnjeg programa rada javne poljoprivredne savjetodavne službe u FBiH. Ovo je bitno zbog činjenice što će ovi programi biti osnova za planiranje sredstava za rad javne poljoprivredne savjetodavne službe.

Više

UREDBA O USPOSTAVI, PROCEDURI I KRITERIJIMA DODJELE FEDERALNIH NAGRADA ZA NAUKU: Od 2021. godine biće dodjeljivane nagrada za životno djelo, godišnje nagrade za nauku, za mlade istraživače i za popularizaciju i promociju nauke

Od iduće godine i u Federaciji Bosne i Hercegovine će biti dodjeljivane nagrade za nauku, i to nagrada za životno djelo, te godišnje nagrade za nauku, za mlade istraživače i za popularizaciju i promociju nauke.

Više

AGENCIJA ZA BANKARSTVO RS: Moratorijum na otplatu 283,65 miliona evra

Banke u Republici Srpskoj su odobrile građanima i pravnim licima privremeni moratorijum na otplatu ukupno 283,65 miliona evra (567,3 miliona KM) kredita, poslednji su podaci Agencije za bankarstvo RS.

Više

KANCELARIJA ZA REVIZIJU BIH: Mišljenje s rezervom za izvršenje budžeta institucija BiH za prošlu godinu

Kancelarija za reviziju institucija BiH sprovela je reviziju izvršenja budžeta institucija BiH za prošlu godinu, te iskazala mišljenje s rezervom uz skretanje pažnje kako na finansijski izvještaj, tako i na usklađenost aktivnosti, finansijskih transakcija i informacija sa zakonima i drugim propisima.

Više