Zastava Srbije

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POLJOPRIVREDNIM SAVJETODAVNIM SLUŽBAMA: Pojednostavljen je postupak registracije i početka rada privatnih poljoprivrednih savjetodavnih službi, kao i postupak objavljivanja liste odobrenih i brisanih poljoprivrednih savjetodavnih službi

06.10.2020.


Vlada FBiH je utvrdila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednim savjetodavnim službama koji, uz ostalo, uređuje donošenje srednjoročnog i godišnjeg programa rada javne poljoprivredne savjetodavne službe u FBiH. Ovo je bitno zbog činjenice što će ovi programi biti osnova za planiranje sredstava za rad javne poljoprivredne savjetodavne službe.

Novim rješenjima je preciznije određena djelatnost privrednog društva ili zadruge, koje će obavljati poslove privatne poljoprivredne savjetodavne službe.

Pojednostavljen je postupak registracije i početka rada privatnih poljoprivrednih savjetodavnih službi, kao i postupak objavljivanja liste odobrenih i brisanih poljoprivrednih savjetodavnih službi.

Izmjenama i dopunama je preciziran i postupak obuke, polaganja stručnog ispita i izdavanja certifikata za poljoprivrednog savjetodavca, te su dodani i uslovi koje moraju ispunjavati visokoškolske ustanove i/ili stručne organizacije kojima se povjerava javno ovlaštenje za obavljanje poslova obuke, te način provjere njihove ispunjenosti. Ovim članom takođe se pojednostavljuje postupak objave liste odobrenih i brisanih poljoprivrednih savjetodavaca.

Utvrđen je postupak donošenja Programa teoretske i praktične obuke za certifikovanje poljoprivrednih savjetodavaca i Programa obavezne godišnje obuke, kao i obaveze fizičkih osoba i poljoprivrednih savjetodavaca koji prolaze obuke predviđene programima.

Izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednim savjetodavnim službama obuhvaćen je i prijedlog Federalne uprave za inspekcijske poslove, s ciljem usklađivanja s federalnim i kantonalnim zakonima o inspekcijama.

Novina je i da su razgraničene nadležnosti kantonalne i federalne poljoprivredne inspekcije.


IZVOR: Vebsajt Vlade FBiH, 01.10.2020

Izvod iz vijesti, Naslov: Redakcija