Zastava Srbije

KANCELARIJA ZA REVIZIJU BIH: Mišljenje s rezervom za izvršenje budžeta institucija BiH za prošlu godinu

06.10.2020.


Kancelarija za reviziju institucija BiH sprovela je reviziju izvršenja budžeta institucija BiH za prošlu godinu, te iskazala mišljenje s rezervom uz skretanje pažnje kako na finansijski izvještaj, tako i na usklađenost aktivnosti, finansijskih transakcija i informacija sa zakonima i drugim propisima.

Osnov za izražavanje mišljenja s rezervom na finansijski izvještaj je nerealno iskazana pozicija stalnih sredstava u bilansu stanja, zbog izostanka evidentiranja određenih stalnih sredstava /nekretnina/ i neriješenog statusa imovine BiH, saopšteno je iz Kancelarije za reviziju.

"Uprkos jasno Zakonom definisanim procedurama i rokovima, Zakon o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2019. godinu nije usvojen pravovremeno, već tek po isteku fiskalne godine, a finansiranje institucija BiH i servisiranje međunarodnih obaveza je vršeno tokom cijele godine na osnovu odluka Savjeta ministara o privremenom finansiranju", ističu iz Kancelarije.

U saopštenju se pojašnjava da je ovo bio osnov za izražavanje mišljenja s rezervom na usklađenost aktivnosti, finansijskih transakcija i informacija sa zakonima i drugim propisima.

Iz Kancelarije za reviziju navode da se izvještajem nastojao sagledati cjelokupan sistem planiranja, usvajanja i izvršenja budžeta kao i značajniji procesi u neposrednoj vezi s planiranjem i izvršenjem budžeta institucija BiH za prošlu godinu.

"Revizijom je obuhvaćena i implementacija preporuka datih u Izvještaju za 2018. godinu kada su date ukupno 53 preporuke, od kojih je šest u potpunosti realizovano, 17 djelomično, 29 preporuka nije realizovano, dok za jednu preporuku nije bilo moguće dati ocjenu realizacije", naglašava se u saopštenju.

Izvještaj o reviziji izvršenja budžeta institucija BiH predstavlja konsolidovani – zbirni izvještaj svih budžetskih korisnika i daje ukupnu sliku budžetske potrošnje na nivou institucija BiH.

U tom smislu izvještaj o izvršenju budžeta institucija BiH koji je revidiran predstavlja zajedničku odgovornost budžetskih korisnika, Ministarstva finansija i trezora u Savjetu ministara i Savjeta ministara.


IZVOR: Vebsajt Glas Srpske, 29.09.2020

Vebsajt Glas Srpske, 29.09.2020