Zastava Srbije

USTAVNI SUD BIH: Odbačen zahtjev za ocjenu ustavnosti Odluke o odgađanju održavanja lokalnih izbora 2020. godine

Ustavni sud Bosne i Hercegovine je održao 118. plenarnu sjednicu putem web platforme i elektronskim putem 111. sjednicu Velikog vijeća Ustavnog suda Bosne i Hercegovine na kojima je razmatrao zahtjev za ocjenu ustavnosti i apelacije.

Više

PRODUŽEN ROK ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA SUBVENCIONIRANJE I POREZNE PRIJAVE: Poslovni subjekti i samostalni poduzetnici koji nisu u roku podnijeli zahtjev za subvencioniranje i porezne prijave iz propisa o doprinosima i propisa o porezu na dohodak, to mogu uraditi njihovim podnošenjem najkasnije do dvadesetog u tekućem mjesecu za prethodni mjesec

Vlada FBiH je usvojila prijedlog zaključka Federalnog ministarstva finansija, a nakon inicijative Porezne uprave FBiH, kojim je propisani rok za dostavljanje zahtjeva iz člana 4. stav (8) Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica ("Sl. novine FBiH", br. 28/2020), a glasi: "Poslovni subjekti i samostalni poduzetnici koji nisu u roku podnijeli zahtjev za subvencioniranje i porezne prijave iz propisa o doprinosima i propisa o porezu na dohodak, to mogu uraditi njihovim podnošenjem najkasnije do dvadesetog u tekućem mjesecu za prethodni mjesec".

Više

ZAKON O ZAŠTITI NA RADU: Preporuke poslodavcima za zaštitu radnika od visokih temperatura

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike u skladu sa Zakonom o zaštiti na radu ("Sl. list SRBiH", br. 22/1990), preporučuje poslodavcima da, usljed vremenskih neprilika izazvanih visokim temperaturama na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine, provedu posebne mjere zaštite kojima će spriječiti nastupanje štetnih posljedica po zdravlje radnika. Naime, daje se preporuka poslodavcima da razmotre mogućnost prekida obavljanja poslova na otvorenom u periodu od 12 do 16 sati, te nastavka istih poslije 16 sati. Ukoliko je proces rada kod poslodavca organizovan na takav način da je nemoguće primijeniti navedenu mjeru, ovo ministarstvo daje preporuku poslodavcima da radnicima koji obavljaju poslove na otvorenom, početak radnog vremena pomjere na šest sati ujutro.

Više

PRIJEDLOG ZAKONA O SUDSKOJ POLICIJI FEDERACIJE BIH: Reguliše se položaj, mjesto i uloga Sudske policije FBiH, kao i predsjednika Vrhovnog suda FBiH koji je, na osnovu Ustava FBiH, odgovoran za upravljanje Sudskom policijom

Vlada FBiH utvrdila je Prijedlog zakona o sudskoj policiji Federacije BiH kojim se uređuje organizacija, upravljanje i rukovođenje, sredstva za rad, nadležnosti, ovlaštenja, radni odnosi, zapošljavanje, obuka i stručno usavršavanje, plaće i naknade, disciplinska i materijalna odgovornost, kontrola rada, odbor sudske policije i druga pitanja od značaja za njenu organizaciju i rad.

Više

NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KRIVIČNOM POSTUPKU RS: Nacrt zakona upućen u javnu raspravu u trajanju od 60 dana. Poboljšava se procesni položaj oštećenog u krivičnom postupku

Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske usvojili su Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske.

Više

NAREDBA SA RESTRIKTIVNIJIM MJERAMA U SARAJEVU: Kafići i restorani mogu raditi samo do ponoći

Nakon cjelodnevne analize aktuelne zdravstveno-epidemiološke situacije u Kantonu Sarajevo, te razmjene mišljenja i prijedloga, Krizni štab Ministarstva zdravstva KS donio je Naredbu sa restriktivnijim mjerama, čija primjena počinje u ponedjeljak (6. juli) i trebala bi doprinijeti smanjenju broja zaraženih koronavirusom.

Više