Zastava Srbije

NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KRIVIČNOM POSTUPKU RS: Nacrt zakona upućen u javnu raspravu u trajanju od 60 dana. Poboljšava se procesni položaj oštećenog u krivičnom postupku

06.07.2020.


Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske usvojili su Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske.

"Predloženim izmjenama i dopunama poboljšava se procesni položaj oštećenog u krivičnom postupku radi efikasnije zaštite njegovih prava a to uključuje i pravo da preuzme krivično gonjenje ako tužilac odustane od optužnice nakon njenog potvrđivanja", rekao je ministar pravde u Vladi Republike Srpske Anton Kasipović.

Obrazlažući u Narodnoj skupštini ovaj Nacrt zakona, ministar Kasipović je precizirao da su izmijenjene procesne odredbe koje su u funkciji višeg nivoa zaštite prava osumnjičenih, odnosno optuženih lica i prava oštećenih.

"Smanjena funkcionalna nadležnost sudije pojedinca, prenesena nadležnost za podnošenje zahtjeva za zaštitu zakonitosti sa okružnog na republičkog tužioca, skraćena dužina trajanja pritvora u istrazi, osiguran dodatni stepen zaštite interesa djeteta kao neposredno oštećenog/žrtve krivičnog djela i oštećenog u seksualnim deliktima kroz način ispitivanja", naveo je ministar Kasipović.

On je dodao da je proširen pojam "prikriveni istražitelj" na lica koja imaju policijska ovlašćenja unutar policijskih organa drugih država, produženo je ukupno trajanje nekih posebnih istražnih radnji sa tri na šest mjeseci, a vrijeme policijskog zadržavanja lica lišenog slobode zbog sumnje da je počinilo krivično djelo za koje se može izreći kazna doživotnog zatvora povećano je sa 24 na 48 časova.

Pojedine odredbe se usklađuju sa krivičnim zakonodavstvom BiH jer su kompatibilne sa krivičnim zakonodavstvom Republike Srpske i vrši se usklađivanje sa odredbama Zakona o policiji i unutrašnjim poslovima ("Sl. glasnik RS", br. 57/2016, 110/2016, 58/2019 i 82/2019), kao i sa predloženim odredbama Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika Republike Srpske, koji je istovremeno upućen u skupštinsku proceduru.

Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske je upućen u javnu raspravu u trajanju od 60 dana.

 


IZVOR: Vebsajt Ministarstvo pravde RS, 02.7.2020.

Naslov: Redakcija