Zastava Srbije

VISOKO SUDSKO I TUŽILAČKO VIJEĆE: Donijeta nova Odluka o organizaciji rada u sudovima i tužilaštvima u BiH

Tokom elektronske sjednice Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine (VSTV BiH), održane 30. aprila 2020. godine, između ostalog, stavljene su van snage prethodne odluke, te je usvojena nova Odluka o organizaciji rada u sudovima i tužilaštvima u Bosni i Hercegovini u naprednom periodu tokom trajanja pandemije COVID-19 virusa.

Više

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ VISOKOG SUDSKOG I TUŽILAČKOG VIJEĆA BIH ZA 2019. GODINU

Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) objavilo je Godišnji izvještaj Visokog sudskog i tužilačkog vijeća za 2019. godinu, koji je dostupan ovdje.

Više

UPUTSTVA ZA RAD PRAVOSUDNIH INSTITUCIJA U RS ZA VRIJEME VANREDNOG STANJA

Na ovoj stranici možete preuzeti konkretna uputstva za rad pravosudnih institucija na osnovu preporuka Ministarstva pravde u Vladi Republike Srpske, a koja se odnose na rad za vrijeme vanrednog stanja.

Više

DOM NARODA PARLAMENTA FBIH: Usvojen Zakon o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica Federacije BiH

Dom naroda Parlamenta FBiH većinom glasova delegata usvojio je Korona-zakon - Zakon o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica izazvanih pandemijom koronavirusa, koji je predložila Vlada FBiH.

Više

VIJEĆE MINISTARA BIH: Utvrđen Prijedlog sporazuma o zajmu između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog sporazuma o zajmu (Hitni projekt za COVID-19 za BiH) između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, vrijedan 33,1 milion eura, od čega Republici Srpskoj 13.240.100,00 eura, a Federaciji BiH - 19.859.900,00 eura.

Više

UREDBA SA ZAKONSKOM SNAGOM O PORESKIM MJERAMA ZA UBLAŽAVANJE EKONOMSKIH POSLJEDICA NASTALIH USLJED BOLESTI COVID 19 IZAZVANE VIRUSOM SARS-COV-2: Pitanja i odgovori prilikom prijave na spisak za dodjelu sredstava iz Fonda solidarnosti

Vlada Republike Srpske pozvala je pravna lica i preduzetnike da se prijave radi izrade spiskova za dodjelu sredstava za mjesec april iz Fonda solidarnosti za obnovu Republike Srpske shodno članu 13. i 14. Uredbe sa zakonskom snagom o poreskim mjerama za ublažavanje ekonomskih posljedica nastalih usljed bolesti COVID 19 izazvane virusom SARS-CoV-2 ("Sl. glasnik RS", br. 35/2020).

Više

STRATEGIJA SUPROTSTAVLJANJA TRGOVINI LJUDIMA U BIH: Sudovi u BiH u toku 2019. godine osudili 34 osobe zbog trgovine ljudima

Nakon što je u januaru Vijeće ministra BiH na prijedlog Ministarstva sigurnosti usvojilo novu Strategiju suprotstavljanja trgovini ljudima u BiH, usvojen je i izvještaj o stanju u oblasti trgovine ljudima u BiH u 2019. godini.

Više

PREPORUKE ZA SPRJEČAVANJE ZARAZE U TRGOVINAMA I OBRTIMA U FBIH

Zavod za javno zdravstvo FBiH je donio preporuke za sprječavanje zaraze u trgovinama, uslužnim djelatnostima i malim obrtima nakon što je Federalni štab donio odluku da od sutra s radom počnu trgovine na veliko i malo, uslužne djelatnosti, male obrte i srodne djelatnosti.

Više