Zastava Srbije

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VISINI STOPE ZATEZNE KAMATE NA JAVNE PRIHODE: Rok za otpis duga po osnovu zateznih kamata ističe 5. maja 2019. godine

S obzirom da je do isteka roka za otpis zateznih kamata ostalo još dva mjeseca, Porezna uprava Federacije BiH je pozivala porezne obveznike, koji imaju dugovanja po osnovu javnih prihoda nastala sa 31. decembrom 2016. godine da iskoriste pogodnosti Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode ("Sl. novine FBiH", br. 34/2018) i da najkasnije do 5. maja 2019. godine uplate glavni dug kako bi im bila otpisana dugovanja po osnovu zateznih kamata.

Više

NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O FISKALNIM KASAMA: Preduzetnici traže da se za njih definišu niže kazne za neizdavanje fiskalnih računa

Mali preduzetnici, sa jednim i dva zaposlena, apeluju na Vladu RS da za njih definišu niže kazne za neizdavanje fiskalnih računa od predviđenih 10.000 do 20.000 KM.

Više

PREDNACRT PRAVILNIKA ZA OSNIVANJE I RAD USTANOVA SOCIJALNE ZAŠTITE ZA SMJEŠTAJ STARIJIH I ODRASLIH OSOBA: Uskoro nova pravila osnivanja i rada staračkih domova u Brčkom

Nakon što je polovinom januara Skupština dala zadatak Odeljenju za zdravstvo i ostale usluge da pravilima o osnivanja ustanova socijalne zaštite za smeštaj starijih i odraslih osoba obuhvati i privatne staračke domove, urađen je prednacrt pravilnika za osnivanje i rad ovih ustanova.

Više

SRPSKA DA USVOJI STRATEGIJU O REFORMI JAVNE UPRAVE

Šef Delegacije EU u BiH Lars-Gunar Vigemark ocijenio je da u Republici Srpskoj i BiH postoji nesrazmjer između prevelikog javnog i premalog privatnog sektora.

Više

Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772