Zastava Srbije

PREDSTAVNIČKI DOM PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BIH: Usvojen veći broj zaključaka

Na 16. sjednici Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH), na prijedlog poslanika Predraga Kojovića, Damira Arnauta, Mirjane Marinković-Lepić, Aide Baručije, Saše Magazinovića, Nermina Nikšića, Zukana Heleza i Nade Mladine, obavljena je iscrpna rasprava o Informaciji Vijeća ministara BiH o statusu nabavke vakcina protiv koronavirusa za potrebe građana Bosne i Hercegovine.

Više

VLADA FBIH: Usvojen Okvir za realizaciju ciljeva održivog razvoja u Bosni i Hercegovini

Vlada Federacije BiH je, na sjednici u Mostaru, odobrila prenos stalnih sredstava i izvršenih građevinskih radova krajnjim korisicima, nabavljenih u okviru provedbe Projekta "Energetska efikasnost u BiH".

Više

VLADA RS: Donijet veći broj odluka

Vlada Republike Srspske donijela je, na 107. sjednici, u Banjaluci, pet odluka o utvrđivanju osnovica za obračun primanja korisnika boračko-invalidske zaštite i zaštite civilnih žrtava rata.

Više

DONIJETA ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O PRISUSTVU SJEDNICAMA NARODNE SKUPŠTINE RS I SJEDNICAMA ODBORA NEVLADINIH ORGANIZACIJA, UDRUŽENJA, SINDIKATA I DRUGIH SUBJEKATA U 2021. GODINI

Na osnovu člana 23 alineja 14 i člana 47 Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske ("Sl. glasnik RS", br. 66/2020), Kolegijum Narodne skupštine Republike Srpske, na sjednici održanoj 28. januara 2021. godine, donio je Odluku o dopuni Odluke, broj 02/1-021-23/21, o prisustvu sjednicama Narodne skupštine i sjednicama odbora nevladinih organizacija, udruženja, sindikata i drugih subjekata u 2021. godini.

Više

MINISTARSTVO UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE SRPSKE: Jedinice lokalne samouprave da povećaju broj inspekcijskih nadzora

Sve jedinice lokalne samouprave u Republici Srpskoj dužne su obezbijediti kontinuiran rad komunalne policije i povećati broj komunalno-inspekcijskih nadzora poštovanja propisanih epidemioloških mjera u vezi sa virusom korona, a posebno u dijelu koji se odnosi na radno vrijeme kontrolisanih subjekata i poštovanje tih mjera.

Više

INDEKS PERCEPCIJE KORUPCIJE ZA 2020. GODINU: BiH među zemljama koje najviše nazaduju u borbi protiv korupcije

Indeks percepcije korupcije Transparensi Internešenel za 2020, Bosnu i Hercegovinu svrstava među zemlje sveta u kojima se stanje korupcije najviše pogoršava.

Više