Zastava Srbije

PREDSTAVNIČKI DOM PARLAMENTA FEDERACIJE BIH: Usvojeni nacrti zakona

Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH usvojio je 2. decembra 2020. godine:

Više

VIJEĆE MINISTARA BIH: Donijet Pravilnik o izmjenama Pravilnika o prehrambenim aditivima

Vijeće ministara BiH primilo je na znanje Analizu održivosti javnog duga Bosne i Hercegovine za period 2020. – 2023. godine, koju je sačinilo Ministarstvo finansija i trezora BiH, s ciljem efikasnog upravljanja javnim finansijama i održavanja makroekonomske stabilnosti.

Više

VLADA FBIH: Donijeta Uredba o činovima sudske policije u Federaciji BiH

Vlada Federacije BiH je, na sjednici u Sarajevu, donijela pet odluka o izboru korisnika sredstava obezbijeđenih u ovogodišnjem Budžetu FBiH na ime subvencija za 391 izvozno privatno preduzeće i poduzetnika, u ukupnom iznosu od 30 miliona konvertibilnih maraka.

Više

VLADA RS: Utvrđen Nacrt zakona o studentskom standardu i Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o studentskom organizovanju

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o garantnom programu podrške privredi za ublažavanje posljedica pandemije bolesti COVID 19 izazvane virusom SARS-COV-2.

Više

DRUGI REBALANS BUDŽETA REPUBLIKE SRPSKE ZA 2020. GODINU: Planirano je 3,636 milijardi KM

Drugim rebalansom budžeta Republike Srpske za ovu godinu planirano je 3,636 milijardi KM, što je više za 23 miliona KM, odnosno 0,6 odsto u odnosu na prvi rebalans budžeta, rekla je Zora Vidović, ministar finansija Republike Srpske.

Više

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOHODAK: Imovina stečena nasljeđem i poklonom oslobođena poreza

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak propisano je da se imovina stečena nasljeđem i poklonom oslobađa poreza na dohodak od kapitalnog dobitka.

Više

ZAKON O FAKTORINGU: Biće povećana naplata potraživanja, a time i likvidnost i solventnost privrednih subjekata, kao i povećanje pravne sigurnosti u poslovanju ugovornih strana

Narodna skupština Republike Srpske usvojila je Zakon o faktoringu. Zakonom o faktoringu se doprinosi povećanju naplate potraživanja, a time i povećanju likvidnosti i solventnosti privrednih subjekata, kao i pravne sigurnosti u poslovanju ugovornih strana, što bi uticalo na povećanje investicija.

Više