Zastava Srbije

VLADA RS: Utvrđen Nacrt zakona o studentskom standardu i Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o studentskom organizovanju

04.12.2020.


Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o garantnom programu podrške privredi za ublažavanje posljedica pandemije bolesti COVID 19 izazvane virusom SARS-COV-2.

Vlada Republike Srpske donijela je, na prijedlog Upravnog odbora Kompenzacionog fonda, Uredbu o postupku dodjele sredstava ugostiteljima koji pružaju uslugu smještaja, turističkim agencijama i izvođačima umjetnosti za saniranje finansijskog gubitka zbog posljedica pandemije virusa korona.

Uredbom je predviđeno da se iz sredstava Kompenzacionog fonda Republike Srpske navedenim privrednim subjektima obezbijede novčana sredstva radi redovnog izmirivanja obaveza prema radnicima za doprinose, kao i ostalih poreskih obaveza.

Vlada Republike Srpske utvrdila je, na 99. sjednici, Nacrt zakona o studentskom standardu.

Ovim zakonom uređuju se: prava, obaveze i odgovornosti studenata u oblasti studentskog standarda, osnivanje i vrste ustanova studentskog standarda, organizacija i rad ustanova studentskog standarda, zaposleni u ustanovi, finansiranje, nadzor nad sprovođenjem ovog zakona, kao i druga pitanja studentskog standarda.

Razlog za donošenje novog Zakona o studentskom standardu je potreba za stvaranjem jednakih uslova i jednakih šansi za sve studente u Republici Srpskoj. Donošenjem ovog zakona bili bi stvoreni osnovni preduslovi za uspješnije školovanje studenata u Republici Srpskoj.

Vlada Republike Srpske utvrdila je Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o studentskom organizovanju.

Razlog za donošenje izmjena i dopuna ovog zakona je što se u periodu od četiri godine koliko je prošlo od usvajanja Zakona, kroz njegovu primjenu u praksi, pokazalo da određena zakonska rješenja treba preciznije ili jasnije ili na drugačiji način urediti.

Takođe, razlog za donošenje izmjena i dopuna Zakona sadržan je i u potrebi njegovog usklađivanje sa novim Zakonom o republičkoj upravi.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o prihvatanju donatorskih sredstva Vlade Republike Srbije u iznosu od 20.000.000,00 EUR (39.116.600,00 KM) u okviru mehanizma saradnje po Sporazumu o uspostavljanju specijalnih paralelnih odnosa između Republike Srpske i Republike Srbije, za saniranje posljedica izazvanih pandemijom SARS - Covid-19.

Vlada Republike Srpske donijela je Uredbu o načinu uskladištenja, čuvanja i raspolaganja robom oduzetom u postupku inspekcijskog nadzora.

Uredbom se propisuju načini uskladištenja, čuvanja, otkupa, uništavanja i drugi vidovi raspolaganja robom oduzetom u postupku inspekcijskog nadzora.


IZVOR: Vebsajt Vlade RS, 03.12.2020.

Naslov: Redakcija