Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vijesti


Pravno-ekonomske vijesti na dan 04.11.2016.

VIJEĆE MINISTARA BIH: Usvojen Prijedlog zakona o Budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza BiH za 2017. godinu . . . dalje

VLADA RS: Utvrđeni Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prekršajima RS, Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenim komorama, donijeta Uredba o visini putarine . . . dalje

VLADA FEDERACIJE BIH: Utvrđeni prijedlozi zakona o osiguranju, o izmjeni Zakona o doprinosima, o izmjenama i dopunama Zakona o istraživanju i eksploataciji nafte i plina u FBiH . . . dalje

UPITNIK EU BIĆE DOSTAVLJEN BOSNI I HERCEGOVINI 9. DECEMBRA 2016. GODINE . . . dalje