Zastava Srbije

VISOKO SUDSKO I TUŽILAČKO VIJEĆE BIH: Nastavlja se rad na unapređenju efikasnosti i kvaliteta krivičnih postupaka

Unapređenje rada krivičnih odjeljenja u fokusu je djelovanja Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine i međunarodnih partnera.

Više

DOM NARODA PARLAMENTA FBIH: Usvojen Nacrt zakona o jedinstvenim načelima i okviru materijalne podrške osobama sa invaliditetom

Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine (PFBiH) odobrio je na sjednici Nacrt zakona o jedinstvenim načelima i okviru materijalne podrške osobama sa invaliditetom.

Više

NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA KRIVIČNOG ZAKONIKA RS: Novinari neće pristati na kriminalizaciju klevete

Jedino rješenje koje je za novinarsku zajednicu u Srpskoj prihvatljivo jeste da kleveta i uvreda uopšte ne uđu u Krivični zakonik Republike Srpske.

Više

PRIJEDLOG UREDBE O IZMJENAMA UREDBE O POSTUPKU DODJELE PODSTICAJA ZA DIREKTNA ULAGANJA OD POSEBNOG ZNAČAJA: Rok za sugestije 18. april 2023. godine

U skladu sa tačkom 23. Smjernica za konsultacije u izradi propisa i drugih opštih akata ("Sl. glasnik RS", br. 86/2022), Ministarstvo privrede i preduzetništva, a u cilju obavljanja javnih konsultacija, poziva zainteresovana lica da dostave komentare i sugestije na Prijedlog Uredbe o izmjenama Uredbe o postupku dodjele podsticaja za direktna ulaganja od posebnog značaja.

Više