Zastava Srbije

VISOKO SUDSKO I TUŽILAČKO VIJEĆE BIH: Nastavlja se rad na unapređenju efikasnosti i kvaliteta krivičnih postupaka

03.04.2023.


Unapređenje rada krivičnih odjeljenja u fokusu je djelovanja Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine i međunarodnih partnera.

S ciljem ostvarivanja profesionalnog dijaloga u procesu unapređenja efikasnosti i kvaliteta rada krivičnih odjeljenja, u periodu od 28. do 30. marta 2023. godine, održan je niz sastanaka predstavnika VSTV-a BiH i međunarodnog ekspertnog tima sa predstavnicima ciljnih sudova i tužilaštava - partnera Projekta jačanja kapaciteta pravosuđa sa područja Bijeljine, Zenice i Sarajeva.

Tokom sastanaka su razmatrani dokumenti koje su sudovi i tužilaštva kreirali u saradnji sa međunarodnim ekspertnim timom, a koji će poslužiti kao alati za unapređenje krivičnog postupka.

Dokumenti sadrže jasne smjernice za poduzimanje aktivnosti koje u konačnici trebaju rezultirati kvalitetnijim provođenjem krivičnog postupka.

Riječ je o dokumentima kojima je definisana međuinstitucionalna saradnja, kao i koraci za efikasno vođenje predpretresnog ročišta i osiguravanje procesne discipline stranaka u krivičnom postupku.

Međunarodni eksperti dali su svoj osvrt, kao i prijedloge za njihovo unapređenje.

Sastancima su prisustvovali članovi međunarodnog ekspertnog tima koji čine sudije iz Nizozemske i Norveške, predstavnici projektnog tima i predstavnici pravosudnih institucija - prvostepenih i drugostepenih sudova, te tužilaštava kao partnera Projekta, sa područja Bijeljine, Zenice i Sarajeva, kao i predstavnici Regionalne advokatske komore Zenica i Advokatskog zbora Bijeljine.


IZVOR: Vebsajt Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH, 30.03.2023.

Naslov: Redakcija