Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vijesti


Pravno-ekonomske vijesti na dan 02. 09. 2016.

VLADA RS: Utvrđen Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o Fondu i finansiranju zaštite životne sredine Republike Srpske, usvoje veći broj izvještaja . . . dalje

VLADA FBiH: Utvrđen i Parlamentu upućen Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lizingu, razmatrane izmjene i dopune Zakona o prostornom planiranju, potrebna izmijena Uredbe o uslovima, načinu korištenja i nabavci službenih putničkih automobila u organima uprave FBiH . . . dalje

CENTRALNA IZBORNA KOMISIJA BIH: Odbijen zahtjev Republičke komisije Srpske za ustupanje biračkih spiskova, Komisija najavljuje apelaciju Sudu BiH . . . dalje

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OSNOVAMA SIGURNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA U BIH: Za korišćenje mobilnog telefona tokom vožnje i nekorišćenje zaštitnog pojasa previđene kazne od 100 do 300 KM . . . dalje

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O LIZINGU: Dio izmjena Zakona koji se odnosi na detaljnije definiranje pojma ugovora o lizingu je urađen na osnovu preporuka MMF-a i Svjetske banke u okviru Programa procjene finansijske stabilnosti BiH . . . dalje

USVAJANJE PRAVILNIKA O LIJEKOVIMA U BIH JEDAN OD USLOVA SVETSKE BANKE ZA DOBIJANJE KREDITA . . . dalje

UIO BiH: Rekordni prihodi od indirektnih poreza . . . dalje