Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

VLADA RS: Utvrđen Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o Fondu i finansiranju zaštite životne sredine Republike Srpske, usvoje veći broj izvještaja


  • VLADA RS: Utvrđen Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o Fondu i finansiranju zaštite životne sredine Republike Srpske, usvoje veći broj izvještaja

Vlada Republike Srpske utvrdila je 1. septembra 2016. godine, na 89. sjednici u Banjaluci, Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o Fondu i finansiranju zaštite životne sredine Republike Srpske.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o spoljnotrgovinskom prometu Republike Srpske za period januar-jun 2016. godine.

Republika Srpska je u prvih šest mjeseci 2016. godine u odnosu na isti period 2015. godine ostvarila: povećanje spoljnotrgovinskog prometa za 2,10%, povećanje izvoza za 8,65%, smanjenje uvoza za 1,78 %, povećanje pokrivenost uvoza izvozom za 6,29 % i koja je iznosila 65,50%, smanjenje ukupnog deficita za 144.236.000,00 KM i iznosio je 708.541.000,00 KM.

Kako se navodi u Informaciji, pomenuti pokazatelji djeluju ohrabrujuće i bili bi svakako još bolji da nije bilo određenih necarinskih i administrativnih barijera prema BiH, a time i Republici Srpskoj.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o realizaciji projekta hitnog oporavka od poplava (IDA -5529 BA). Zadužuju se nadležna ministarstva i sve institucije korisnici sredstava uključene u realizaciju projekta da maksimalno posvete pažnju i angažuju sve raspoložive resurse kako bi se projekat realizovao u planiranom roku.

U prijedlogu mjera koje je usvojila Vlada, navodi se da će institucije korisnici sredstava i nadležna ministarstva maksimalno posvetiti pažnju i svoje raspoložive resurse kako bi se Hitni projekat oporavka od poplava realizovao u planiranom roku.

Jedinica za koordinaciju poljoprivrednih projekata će postupati u skladu sa potpisanim međunarodnim sporazumima, važećim smjernicama, te potpisanim ugovorima, a s ciljem ubrzanja realizacije projekta po zaključenim ugovorima za izvođenje radova, ukoliko se ukaže potreba, primjeniti sve instrumente obezbjeđenja ugovora, kao što su garancije, naplata penala itd.

Vlada Republike Srpske usvojila je Izvještaj o realizaciji Programa pedoloških analiza zemljišta za potrebe porodičnih komercijalnih gazdinstava u Republici Srpskoj u 2015. godini. Ovlašćuje se Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede da sa JU "Poljoprivredni institut Republike Srpske", Banja Luka, zaključi ugovor o vršenju pedoloških analiza zemljišta za potrebe porodičnih komercijalnih gazdinstava u Republici Srpskoj u 2016. godini, kojim će se bliže urediti prava i obaveze ugovornih strana.

Vlada Republike Srpske usvojila je Konsolidovani izvještaj o izvršenju budžeta Republike Srpske za period 01.01 - 30.06.2016. godine.

Budžetski prihodi i primici za nefinansijsku imovinu u prvih šest mjeseci 2016. godine ostvareni su u iznosu od 1,201.3 miliona KM, što predstavlja 97% u odnosu na budžet za posmatrani period.

Budžetski prihodi u prvih šest mjeseci 2016. godine iznose 1,201.2 miliona KM ili 97% u odnosu na budžet za posmatrani period.

Indirektni porezi ostvareni su u ukupnom iznosu od 539.1 miliona KM što predstavlja 92% u odnosu na budžet za prvih šest mjeseci 2016. godine.

Prihodi od direktnih poreza koje Republika Srpska prikuplja preko vlastitih računa ostvareni su u iznosu od 565.2 miliona KM, što predstavlja 101% u odnosu na budžet za prvih šest mjeseci 2016. godine.

Neporeski prihodi ostvareni su u ukupnom iznosu od 96.9 miliona KM, što predstavlja 108% u odnosu na budžet za prvih šest mjeseci 2016. godine.

Budžetski rashodi i izdaci za nefinansijsku imovinu u prvih šest mjeseci 2016. godine su iskazani u iznosu od 1,098.0 miliona KM ili 89% od budžeta za posmatrani period.

Ino-dug je u prvih šest mjeseci 2016. godine redovno servisiran i za te potrebe izdvojeno je 120.1 miliona KM.

Nastavljena je kontinuirana amortizacija unutrašnjeg duga i iz redovnih budžetskih sredstava izdvojeno je 264.8 miliona KM.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srpske, 01.09.2016.


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772