Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

VLADA FBiH: Utvrđen i Parlamentu upućen Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lizingu, razmatrane izmjene i dopune Zakona o prostornom planiranju, potrebna izmijena Uredbe o uslovima, načinu korištenja i nabavci službenih putničkih automobila u organima uprave FBiH


  • VLADA FBiH: Utvrđen i Parlamentu upućen Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lizingu, razmatrane izmjene i dopune Zakona o prostornom planiranju, potrebna izmijena Uredbe o uslovima, načinu korištenja i nabavci službenih putničkih automobila u organima uprave FBiH

Vlada Federacije BiH je na sjednici održanoj 1. septembra 2016. godine utvrdila i Parlamentu FBiH uputila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lizingu.

Vlada FBiH razmatrala je 1. septembra 2016. godine tekst izmjena i dopuna Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na razini Federacije BiH.

Ocjenjujući da je riječ o izuzetno važnoj materiji, Vlada je zadužila Federalno ministarstvo prostornog uređenja da, pri izradi Prednacrta izmjena i dopuna ovog zakona, uvaži iznesene sugestije i prijedloge.

Vlada FBiH podržala je inicijativu da kreditnim zaduženjem kod Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) putem Svjetske banke u iznosu do 32.200.000 dolara budu osigurana sredstva za Projekt podrške zapošljavanju.

Federalno ministarstvo finansija i Federalno ministarstva rada i socijalne politike su zaduženi da u tim za pregovore o ovom kreditu imenuju svoje predstavnike. Federalno ministarstvo finansija će današnji zaključak dostaviti Svjetskoj banci i Ministarstvu finansija i trezora BiH radi provođenja dalje procedure u vezi s kreditnim zaduženjem.

Vlada je zaključila i da je potrebno izmijeniti Uredbu o uslovima, načinu korištenja i nabavci službenih putničkih automobila u organima uprave FBiH i zadužiti Službu za zajedničke poslove da vodi centralnu evidenciju službenih vozila u vlasništvu Vlade FBiH. Službu, također, treba zadužiti za analizu podataka o službenim vozilama, predlaganje načina za konsolidaciju i racionalizaciju voznog parka i nabavke službenih vozila u skladu sa stanjem i iskazanim potrebama federalnih institucija, uključujući nabavku u skladu s raspoloživim budžetskim sredstvima, stanjem i iskazanim potrebama financijskih institucija putem operativnog lizinga.

Zadužena je Služba za zajedničke poslove da, u roku od 30 dana, utvrdi listu službenih vozila federalnih institucija planiranih za prodaju, licitaciju, otpis vozila koja su data drugim institucijama na upotrebu. U saradnji sa institucijama koje su ih koristile, treba prodati i otpisati vozila planirana za prodaju, koja se ne koriste ili su havarisana, i izvršiti prijenos vlasništva na institucije kojima su vozila data na upotrebu.

U roku od 30 dana Služba za zajedničke poslove treba utvrditi prioritetnu listu za nabavku službenih vozila federalnih institucija i sačiniti informaciju za Vladu koja će, na osnovu iskazanih potreba proračunskih korisnika i raspoloživih sredstava, odobriti nabavku sukladno Zakonu o javnim nabavkama.

Vlada će formirati posebnu komisiju za nabavku službenih vozila u što kraćem vremenskom roku, a najkasnije do 15.12.2016. godine.

Služba za zajedničke poslove dužna je da definira novi proces nabavke službenih vozila putem operativnog lizinga, te da o tome obavijesti Vladu i sve budžetske korisnike kako bi, u što kraćem roku, taj proces bio uspostavljen. Izuzetno, u specifičnim slučajevima i uz suglasnost Vlade, organ uprave može nabaviti službeno vozilo i na drugi način.

Federalno ministarstvo financija i Služba za zajedničke poslove će, poštujući načelo restriktivne budžetske potrošnje, pri izradi Budžeta za 2017. godinu, planirati sredstva za nabavku vozila putem operativnog lizinga.

Vlada FBiH je donijela Odluku o utvrđivanju kadrovskih i materijalnih pretpostavki za provođenje Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite. Na osnovu ove odluke, kadrovske i materijalne pretpostavke za rad revizorskih timova za kontrolu i za koordinaciju bit će obezbijeđene u okviru sredstava budžeta Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambena-oslobodilačkog rata.

U cilju osiguranja kadrovskih pretpostavki za provođenje Zakona, resorni federalni ministar može angažovati spoljne saradnike, po osnovu ugovora o djelu.

Izvor: Vebsajt Vijesti, 01.09.2016.


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772