Zastava Srbije

VISOKI SUDSKI I TUŽILAČKI SAVJET BIH: VSTS će preporučiti usvajanje lex specialis, kojima će biti omogućeno online suđenje u neodgodivim i nužnim predmetima

Visoki sudski i tužilački savjet Bosne i Hercegovine (VSTS BiH) obavještava javnost da je u VSTS-u BiH u toku izrada inicijative o održavanju on-line suđenja u predmetima u kojima je održavanje ročišta neodložno i nužno.

Više

VLADA FBIH: Donijeta Odluka o utvrđivanju jediničnog iznosa naknade za poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije (OIEiEK) za drugi i treći kvartal 2020. godine

Vlada Federacije BiH je donijela Odluku o utvrđivanju jediničnog iznosa naknade za poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije (OIEiEK) za drugi i treći kvartal 2020. godine, u visini od 0,002555 KM/kWh, bez obračunatog PDV-a.

Više

ZAKLJUČAK O OBAVEZNOM SPROVOĐENJU MJERA ZA REAGOVANJE NA POJAVU BOLESTI IZAZVANE NOVIM VIRUSOM KORONA (COVID-19) U REPUBLICI SRPSKOJ

Republički štab za vanredne situacije donio je Zaključak o obaveznom sprovođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti izazvane novim virusom korona (COVID-19) u Republici Srpskoj.

Više

PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O PDV-U: Omogućava se donošenje privremene odluke kojom se rok za podnošenje prijave za plaćanje PDV-a pomjera sa 10. u mjesecu do posljednjeg radnog dana u mjesecu

Član Kolegija Zastupničkog doma državnog parlamenta BiH Denis Zvizdić je u parlamentarnu proceduru na razmatranje po hitnom postupku uputio Prijedlog zakona o dopuni Zakona o PDV-u.

Više

JAVNE KONSULTACIJE O NACRTU PRAVILNIKA O SADRŽAJU AKTA O PROCJENI RIZIKA U RUDARSTVU

U skladu sa Smjernicama za postupanje organa uprave, objavljen je Nacrt pravilnika o sadržaju akta o procjeni rizika u rudarstvu radi dostavljanja vaših komentara i sugestija.

Više

NOVA NAREDBA U FBIH: Lica koja krše samoizolaciju idu u prinudnu izolaciju

Federalni štab civilne zaštite na 11. vanrednoj sjednici donio je novu naredbu kojom će svaka osoba koja ne poštuje samoizolaciju biti izmještena u prinudnu izolaciju.

Više