Zastava Srbije

ZAKLJUČAK O OBAVEZNOM SPROVOĐENJU MJERA ZA REAGOVANJE NA POJAVU BOLESTI IZAZVANE NOVIM VIRUSOM KORONA (COVID-19) U REPUBLICI SRPSKOJ

02.04.2020.


Republički štab za vanredne situacije donio je Zaključak o obaveznom sprovođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti izazvane novim virusom korona (COVID-19) u Republici Srpskoj.

1. U cilju prevencije širenja virusa korona SARS -Co V-2 i COVID-19 bolesti na teritoriji Republike Srpske i zaštite i spasavanja stanovništva do 13. aprila 2020.godine zabranjuje/u se:

1) sva javna okupljanja,

2) rad svim ugostiteljskim objektima za ishranu i piće,

3) rad trgovinama, izuzev subjekata iz tačke 2. i 3. ovog zaključka,

4) rad fitnes centrima (fitnes, bodi - bilding klubovima i sličnim oblicima organizovanja),

5) rad bazenima, "wellness" i spa centrima posebno i u sklopu ugostiteljskih objekata za smještaj,

6) rad dječijim igraonicama,

7) rad privatnim stomatološkim ambulantama,

8) rad priređivača igara na sreću,

9) rad sportskih organizacija i škola sporta, te treninga i organizovanja takmičenja za sportiste svih kategorija i

10) obavljanje uslužnih i zanatskih djelatnosti čije obavljanje zahtijeva neposredan kontakt sa korisnicima (frizerski i drugi tretmani za uljepšavanje i djelatnosti za njegu i održavanje tijela).

2. Do 13.04.2020. godine ograničava se rad od 07:00 do 18:00 časova:

1) trgovinama na veliko,

2) trgovačkim centrima, u kojima mogu raditi samo trgovine prehrane/robe široke potrošnje, apoteke, poljoprivredne apoteke, trgovine bijelom tehnikom, vodomaterijalom i sanitarijama, građevinskim materijalom, auto dijelovima, dijelovima za poljoprivredne mašine, elektromaterijalom, keramikom i boja i lakova ako se nalaze u trgovačkom centru,

3) trgovinama prehrane/robe široke potrošnje,

4) trgovinama stočne hrane,

5) subjektima koji obavljaju djelatnost proizvodnje hljeba, peciva, svježe tjestenine i kolača (isključivo u pogledu prodaje njihovih proizvoda),

6) subjektima koji vrše dostavu hrane ako su registrovani za obavljanje te djelatnosti,

7) javnim kuhinjama je dozvoljen rad preko šaltera, bez usluživanja/posluživanja u objektima,

8) apotekama i poljoprivrednim apotekama i

9) benzinskim pumpama i plinskim pumpnim stanicama za dio pumpe i stanice u kojem je smješten prodajni objekat, a bez vremenskog ograničavanja rada kada je u pitanju prodaja goriva, drugih naftnih derivata i plina.

3. Do 13.04.2020. godine ograničava se rad od 07:00 do 15:00 časova:

1) trgovinama bijelom tehnikom, vodomaterijalom i sanitarijama, građevinskim materijalom, auto dijelovima, dijelovima za poljoprivredne mašine, elektromaterijalom, keramike i boja i lakova.

2) tržnicama na veliko, tržnicama na malo (pijace) i stočnim pijacama.

4. Ugostitelji koji posluju u ugostiteljskom objektu za smještaj mogu bez vremenskog ograničenja pružati usluge smještaja, a usluge ishrane i pića mogu pružati samo gostima kojima pružaju uslugu smještaja.

5. Svi subjekti iz t. 2., 3. i 4. ovog zaključka dužni su organizovati rad uz obavezno preduzimanje mjera propisanih u Uputstvu JZU "Institut za javno zdravstvo Republike Srpske" za sprečavanje pojave i širenja COVID-19 bolesti na radnom mjestu.

6. Republički organi uprave i organi jedinica lokalne samouprave i ostali subjekti koji vrše javna ovlaštenja dužni su organizovati svoj rad kako slijedi:

1) u svim organizacionim jedinicama republičkih organa uprave i organa jedinica lokalne samouprave i ostalih subjekata koji vrše javna ovlaštenja organizovati rad sa minimalnim brojem potrebnih izvršilaca na licu mjesta, a ostala lica uputiti na rad od kuće,

2) na ulazu u sve službene prostorije organa iz ove tačke koje pružaju usluge građanima ograničiti broj osoba koje istovremeno mogu da uđu i borave u prostorijama organa, onemogućiti zadržavanje u prostorijama organa i pravljenja dužih redova u zatvorenom prostoru,

3) održavati rastojanje između građana u zatvorenim prostorima od najmanje 1 metar, uz preduzimanje mjera dezinfekcije i pojačane higijene.

7. Inspekcijski nadzor nad sprovođenjem ovog zaključka sprovodi Republička uprava za inspekcijske poslove putem nadležnih inspektora i inspektora u sastavu jedinica lokalne samouprave i Komunalna policija.

8. Jedinice lokalne samouprave su dužne da svoje akte usaglase sa ovim zaključkom, te da u skladu sa epidemiološkom situacijom na svojoj teritoriji, donesu restriktivnije mjere u odnosu na mjere utvrđene ovim zaključkom.

9. Republički organi uprave i organi jedinica lokalne samouprave, te pravna lica koja vrše javna ovlaštenja dužna su, u slučaju donošenja akta ili izmjena u načinu rada bez odlaganja dostaviti izvještaj o istom Stručno-operativnom timu formiranom za potrebe Republičkog štaba za vanredne situacije.

10. Naredba o obaveznom sprovođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti izazvane novim virusom korona (COVID-19) u Republici Srpskoj ("Sl. glasnik RS", br. 14/2020), Naredba o obaveznom sprovođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti izazvane novim virusom korona (COVID-19) u jedinicama lokalne samouprave u Republici Srpskoj ("Sl. glasnik RS", br. 23/2020), Naredba o obaveznom sprovođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti izazvane novim virusom korona (COVID-19) u zdravstvenim ustanovama i ustanovama socijalne zaštite u Republici Srpskoj (COVID-19) ("Sl. glasnik RS", br. 23/2020), Naredba o obaveznom sprovođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti izazvane novim virusom korona (COVID-19) Republičke uprave za inspekcijske poslove u Republici Srpskoj ("Sl. glasnik RS", br. 24/2020), Naredba o obaveznom obustavljanju programa za djecu u godini pred polazak u školu radi preventivnog djelovanja i sprečavanja pojave širenja novog virusa korona (COVID-19) broj 07.32/052-2094-1/20 od 10.03.2020. godine, Naredba o obaveznom obustavljanju rada u đačkim domovima radi preventivnog djelovanja i sprečavanja pojave širenja novog virusa korona (COVID-19) broj 07.32/052-2094-1/20 od 16.03.2020. godine, Naredba o obaveznom obustavljanju vaspitno - obrazovnog rada u osnovnim i srednjim školama radi preventivnog djelovanja i sprečavanja pojave širenja novog virusa korona (COVID-19) broj 07.32/052-2094/20 od 10.03.2020. godine, Naredba 19.02/616-7/20 od 10.03.2020. godine o radu visokoškolskih ustanova i ustanova studentskog standarda i Naredba o obaveznoj kontroli lica kojima je određena kućna izolacija zbog novog virusa korona (COVID-19) u Republici Srpskoj ("Sl. glasnik RS", br. 24/2020) primjenjuju se i nakon stupanja na snagu ovog zaključka.

11. Ovim zaključkom stavlja se van snage Zaključak o obaveznom sprovođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti izazvane novim virusom korona (COVID-19) u Republici Srpskoj, broj: 01-3/20 od 17.03.2020 godine.

12. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja.

NAPOMENA: Svi dosadašnji zaključci Republičkog štaba za vanredne situacije dostupni su na Portalu Vlade Republike Srpske u sekciji "Republički štaba za vanredne situacije - Akti", https://www.vladars.net, kao i stranici Koronavirus u Srpskoj, https://koronavirususrpskoj.com/


IZVOR: Vebsajt Vlade, 31.03.2020.

Naslov: Redakcija