Zastava Srbije

NOVA NAREDBA U FBIH: Lica koja krše samoizolaciju idu u prinudnu izolaciju

02.04.2020.


Federalni štab civilne zaštite na 11. vanrednoj sjednici donio je novu naredbu kojom će svaka osoba koja ne poštuje samoizolaciju biti izmještena u prinudnu izolaciju.

Zapovjednica štaba Jelka Miličević je potpisala novu naredbu za građane Federacije Bosne i Hercegovine koja vrijedi od 31. marta 2020. godine, a svi kantonalni štabovi dužni su u narednim danima osigurati objekte i uslove za prinudnu izolaciju.

Za realizaciju donijete naredbe o prinudnoj izolaciji za realizaciju, osim kantonalnih štabova civilne zaštite, zadužuju se i krizni štabovi, ministarstva unutrašnjih poslova, kantonalne uprave policije i inspekcijski organi.

Rok za uspostavljanje objekata za prinudnu izolaciju je tri dana.

Načelnik Federalnog štaba Civilne zaštite Fahrudin Solak članove štaba je informisao i o završenoj dezinfekciji Konjica i Jablanice te početku sistematske dezinfekcije gradova u FBiH kao načinu borbe protiv koronavirusa.

Podsjetimo, policijski objekat u Suhodolu spreman je za smještaj svih osoba koje krše izrečene mjere kućne izolacije na području Kantona Sarajevo, a čiji cilj je suzbijanje širenja koronavirusa.


IZVOR: Vebsajt Klix, 30.03.2020.

Naslov: Redakcija