Zastava Srbije

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZANATSKO – PREDUZETNIČKOJ DJELATNOSTI: Propisani uslovi i način sprovođenja postupka elektronske registracije preduzetnika, čime se stranke potpuno oslobađaju obaveze dostave dokumenata, kojima se potvrđuju uslovi za registraciju poslovanja u formi preduzetnika

Osnovni razlog za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zanatsko – preduzetničkoj djelatnosti sadržan je u potrebi propisivanja uslova i načina sprovođenja postupka elektronske registracije poslovnih subjekata koji posluju u formi samostalnih preduzetnika.

Više

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O REGISTRACIJI POSLOVNIH SUBJEKATA U RS: Registracija elektronskim putem moguća samo za domaća pravna i fizička lica

Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske usvojili su, u okviru Šeste redovne sjednice, u Banjoj Luci, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Republici Srpskoj.

Više

NACRT ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O SUDSKIM TAKSAMA: Ukidaju se sudske takse na podneske za traženje kao i izdata uvjerenja

Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske usvojili su, u okviru Šeste redovne sjednice, u Banjoj Luci, Nacrt zakona o izmjeni Zakona o sudskim taksama.

Više

NACRT ZAKONA O INSPEKCIJAMA RS: Proširena su ovlaštenja inspektora, uvođenjem nove kategorije - inspektor za poseban nadzor i internu kontrolu

​​Narodna skupština Republike Srpske usvojila je Nacrt zakona o inspekcijama Republike Srpske, kojim je propisano obavljanje nadzora u okviru inspekcijskog sistema, nadležnost inspekcijskih organa i zvanja, kao i radnopravani status inspektora, ali su i proširena njihova ovlaštenja.

Više