Zastava Srbije
Vesti slike

DOM NARODA PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BIH: Usvojen veći broj zakona

Na 8. sjednici Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) usvojen je, po hitnom postupku, Zakon o organizaciji tržišta vina u Bosni i Hercegovini. Dom je prethodno usvojio zahtjev Vijeća ministara BiH, kao predlagača, za razmatranje ovog zakonskog prijedloga po hitnom postupku. Uz ovaj Zakon, Dom naroda usvojio je i zaključak kojim je zadužio sekretare oba doma PSBiH da, u saradnji sa predlagačem Zakona o organizaciji tržišta vina u BiH, isprave normativno – tehničke greške sadržane u Mišljenju Zakonodavno – pravnog sektora PSBiH.

Više
Vesti slike

VIJEĆE MINISTARA BIH: Donijeta podzakonska akta

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ureda predsjedavajuće, donijelo je Odluku o izmjenama Odluke o imenovanju predsjedavajućeg, zamjenika predsjedavajućeg i članova Odbora za ekonomiju Vijeća ministara BiH, kojom je u članstvo Odbora, i to na dužnost predsjedavajućeg, imenovan ministar finansija i trezora Srđan Amidžić.

Više
Vesti slike

VLADA RS: Utvrđen Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o apotekarskoj djelatnosti

Vlada Republike Srpske prihvatila je, na 35. sjednici, održanoj u Banjaluci, Informaciju o realizaciji paketa energetske podrške energetski siromašnim potrošačima.

Više
Vesti slike

VLADA FBIH: Utvrđeni prijedlozi i nacrti zakona

Vlada Federacije BiH je na sjednici u Mostaru, na prijedlog Federalnog ministarstva trgovine, donijela odluku kojom kao mjeru neposredne kontrole cijena na području Federacije propisuje utvrđivanje maksimalne visine marži u trgovini (kalkulativne cijene) za pojedine osnovne životne namirnice i druge proizvode.

Više