Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

VLADA FBIH: Nije prihvaćena inicijativa za davanje izvornog tumačenja člana 58. stav (2) Zakona o bankama FBiH, nije prihvaćen amandman na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica, nije potrebno davati autentično tumačenje člana 9. stav 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FBiH

Vlada Federacije BiH, na sjednici u Sarajevu, nije prihvatila inicijativu za davanje izvornog tumačenja člana 58. stav (2) Zakona o bankama ("Sl. novine FBiH", br. 27/2017), koju su podnijeli direktor Sparkasse Bank d.d. Bosna i Hercegovina Sanel Kusturica i njen izvršni direktor Amir Softić. Naime, Vlada smatra da je jasna odredba Zakona po kojoj Odbor za reviziju za svoj rad direktno odgovara Nadzornom odboru banke, a članove imenuje Nadzorni odbor na period od četiri godine, uz mogućnost imenovanja na dva uzastopna mandata.

Više

NARODNA SKUPŠTINA RS: 12. septembra 2017. godine redovna sjednica Parlamenta - Razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o suzbijanju korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala, Prijedlog zakona o rudarstvu i tri nacrta zakona

Kolegijum Narodne skupštine Republike Srpske zakazao je za 12. septembar 2017. godine redovnu skupštinsku sjednicu na kojoj bi trebalo da bude razmatran po hitnom postupku Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o krivičnom postupku Srpske. Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović istakao je da bi na predstojećoj sjednici trebalo da bude razmatrano 19 tačaka, među kojima je i Prijedlog kodeksa ponašanja narodnih poslanika.

Više

VLADA RS: Utvrđen Nacrt zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju

Vlada Republike Srpske, na 140. redovnoj sjednici održanoj u Banjaluci, utvrdila je Nacrt zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju. Imajući u vidu da postoji potreba da se pojedine odredbe Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju ("Sl. glasnik RS", br. 74/2008, 106/2009, 104/2011 i 33/2014) preciznije definišu, sa ciljem otklanjanja uočenih nedorečenosti i što efikasnije primjene Zakona u praksi, kao i da se iznađu nova zakonska rješenja, pristupilo se izradi novog teksta Zakona.

Više

PRIJEDLOG KODEKSA PONAŠANJA NARODNIH POSLANIKA: Odbijaće od plate za vređanje i nasilje u Narodnoj skupštini RS

Na prvoj septembarskoj sednici Narodne skupštine RS, 12. septembra 2017. godine, posle višemesečnog usaglašavanja, naći će se Prijedlog Kodeksa ponašanja narodnih poslanika u parlamentu Srpske. U Prijedlogu Kodeksa, čiji tekst je pripremio kabinet predsednika NS RS i Zakonodavni odbor parlamenta, utvrđuju se etička pravila i standardi ponašanja poslanika u ostvarivanju njihovih prava i vršenju dužnosti.

Više