Zastava Srbije

USTAVNI SUD BIH SVOJIM ODLUKAMA IZAŠAO IZVAN NADLEŽNOSTI

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske i predsjednik skupštinskog Odbora za ustavna pitanja Nedeljko Čubrilović rekao je da Ustavni sud BiH nema nadležnost da ocjenjuje ustavnost političkih akata, stavova i proklamacija koje donosi Narodna skupština.

Više

VLADA FBIH: Prihvaćena inicijativa za donošenje Odluke o privremenoj zabrani izvoza ogrjevnog drveta i peleta iz BiH do 31.12.2022. godine

Vlada Federacije BiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva trgovine, na hitnoj, telefonski održanoj sjednici, prihvatila inicijativu za donošenje Odluke o privremenoj zabrani izvoza iz Bosne i Hercegovine ogrjevnog drveta i peleta do 31.12.2022. godine.

Više

ODLUKA O RASPODJELI SREDSTAVA UTVRĐENIH BUDŽETOM FBIH ZA 2022. GODINU: Kantonima 200.000.000 KM za projekte od značaja za FBiH

Vlada FBiH je donijela Odluku o raspodjeli sredstava utvrđenih Budžetom FBiH za 2022. godinu Federalnom ministarstvu finansija sa ekonomskog koda “Tekući transferi drugim nivoima Vlasti i fondovima - KANTONI" u iznosu od 200.000.000 KM na ime dodjele finansijske pomoći budžetima kantona za provođenje strukturalnih reformi i finansiranje/sufinansiranje infrastrukturnih projekata, koji su od značaja za Federaciju BiH u omjeru 50 posto naprema 50 posto.

Više

IMPLEMENTACIJA AKTIVNOSTI U OKVIRU PROJEKTA E-UPRAVE: Projekt je pokrenut u aprilu 2020. godine, a završetak se očekuje 2025. godine, pomaže Bosni i Hercegovini u usklađivanju zakonodavnog i regulatornog okvira relevantnog za e-upravu s direktivama EU i najboljim međunarodnim praksama. E-uprava podržava i razvoj novih softvera za poboljšanje efikasnosti, odgovornosti i transparentnosti državnih institucija koje pružaju usluge preduzećima i građanima

Vlada FBiH se upoznala sa informacijom o implementaciji aktivnosti Federalne uprave za inspekcijske poslove u okviru projekta E-uprave, uz finansijsku podršku USAID-a. Okvir saradnje i projektnog zadatka proizilaze iz realne potrebe nadogradnje preopterećenih i prevaziđenih e-sistema Federalne uprave za inspekcijske poslove i drugih inspekcijskih organa u FBiH.

Više