Zastava Srbije

IMPLEMENTACIJA AKTIVNOSTI U OKVIRU PROJEKTA E-UPRAVE: Projekt je pokrenut u aprilu 2020. godine, a završetak se očekuje 2025. godine, pomaže Bosni i Hercegovini u usklađivanju zakonodavnog i regulatornog okvira relevantnog za e-upravu s direktivama EU i najboljim međunarodnim praksama. E-uprava podržava i razvoj novih softvera za poboljšanje efikasnosti, odgovornosti i transparentnosti državnih institucija koje pružaju usluge preduzećima i građanima

01.06.2022.


Vlada FBiH se upoznala sa informacijom o implementaciji aktivnosti Federalne uprave za inspekcijske poslove u okviru projekta E-uprave, uz finansijsku podršku USAID-a. Okvir saradnje i projektnog zadatka proizilaze iz realne potrebe nadogradnje preopterećenih i prevaziđenih e-sistema Federalne uprave za inspekcijske poslove i drugih inspekcijskih organa u FBiH.

Naime, USAID putem projekta E-uprave pomaže BiH da uz pomoć digitalizacije poboljša transparentnost i pruži podršku borbi protiv korupcije u postupcima pred nadležnim organima. Ovaj projekt, koji je pokrenut u aprilu 2020. godine, a čiji se završetak očekuje 2025. godine, pomaže Bosni i Hercegovini u usklađivanju zakonodavnog i regulatornog okvira relevantnog za e-upravu s direktivama EU i najboljim međunarodnim praksama. E-uprava podržava i razvoj novih softvera za poboljšanje efikasnosti, odgovornosti i transparentnosti državnih institucija koje pružaju usluge preduzećima i građanima.


IZVOR: Vebsajt Vlade FBiH, 26.05.2022.

Naslov: Redakcija