Zastava Srbije

Praktična implementacija planiranja i obavljanja pojedinačnih angažmana interne revizije uz efikasno unošenje podataka u aplikaciju PIFCKompanija Paragraf Lex organizovala je, 8. februara 2024. godine, savjetovanje na temu “Praktična implementacija planiranja i obavljanja pojedinačnih angažmana interne revizije uz efikasno unošenje podataka u aplikaciju PIFC”.

Savjetovanje je održano na Ilidži i prisustvovalo mu je 80 učesnika.

Održano savjetovanje na Ilidži

Održano savjetovanje na Ilidži

Predavači Amela Muftić - rukovodilac Centralne jedinice za internu reviziju, Ministarstvo finansija i trezora BiH i Lejla Šipur - Glavni interni revizor - rukovodilac Službe za internu reviziju, Općina Ilidža, obradile su teme:

Obavljanje pojedinačnog angažmana interne revizije - primjer:

Unošenje podataka u aplikaciju PIFC: