Zastava Srbije

Digitalizacija interne revizije u javnom sektoru sa posebnim osvrtom na provođenje pojedinačnog angažmana interne revizije


21. mart (četvrtak) 2024. godine

Lanaco tehnološki centar u Banjaluci, Veljka Mlađenovića bb


Kompanija Paragraf Lex organizovala je, 21. marta 2024. godine, u Banjaluci, savjetovanje na temu “Digitalizacija interne revizije u javnom sektoru sa posebnim osvrtom na provođenje pojedinačnog angažmana interne revizije”.

Predavanje u Banjaluci - Digitalizacija interne revizije u javnom sektoru sa posebnim osvrtom na provođenje pojedinačnog angažmana interne revizije

Predavanje u Banjaluci - Digitalizacija interne revizije u javnom sektoru sa posebnim osvrtom na provođenje pojedinačnog angažmana interne revizije

Prisustvo savjetovanju je priznato kao program kontinuirane profesionalne edukacije kod Centralne jedinice za harmonizaciju finansijskog upravljanja, kontrole i interne revizije (CJH) Ministarstva finansija Republike Srpske.

Dodjela sertifikata u Banjaluci

Dodjela sertifikata u Banjaluci

Predavači iz Ministarstva finansija Republike Sprske Jelena Ljuboja i Ivana Ljubojević obradile su teme:

Funkcionalnosti PIFC aplikacije kao podrška efikasnijem provođenju i dokumentovanju pojedinačnog angažmana interne revizije u subjektima javnog sektora

Digitalizacija u funkciji unapređenja rada, kvaliteta i izvještavanja interne revizije u javnom sektoru