Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

ZAKONI O POREZU NA DOHODAK I O RADU: Obavještenje zaposlenima u Republici Srpskoj o izmjenama i dopunama radnog i poreskog zakonodavstva

24.08.2018.


Narodna skupština Republike Srpske usvojila je set zakona kojima je stvoren zakonodavni okvir za povećanje plata svim radnicima u Republici Srpskoj.

Povećanje plata je posljedica povećanja osnovnog ličnog odbitka propisanog Zakonom o porezu na dohodak ("Sl. glasnik RS", br. 60/2015, 5/2016 - ispr. i 66/2018) sa dosadašnjih 200 KM na 500 KM mjesečno.

Pravo na osnovni lični odbitak od poreske osnovice poreza na dohodak imaju svi radnici u Republici Srpskoj i ostvaruju ga umanjenjem poreske osnovice za iznos od 500 KM na mjesečnom nivou počevši od 01. septembra 2018. godine.

Da bi se ostvarilo povećanje plata, a istovremeno iznos bruto plata ostao na istom nivou uz povećanje osnovnog ličnog odbitka promijenjen je i pojam plate u Zakonu o radu ("Sl. glasnik RS", br. 1/2016 i 66/2018).

Pod platom se sada podrazumijeva plata u kojoj je sadržan porez na dohodak.

Zakon o radu je stupio na snagu 01.avgusta 2018. godine, a rok za aneksiranje ugovora o radu je 31. avgust 2018. godine.

Svim radnicima biće ponuđen Aneks ugovora o radu sa novim iznosom plate u koju je uključen porez na dohodak. 

NOVI IZNOSI PLATA SE ODNOSE NA AVGUSTOVSKE PLATE I SVAKI NAREDNI MJESEC. 

IZNOS PLATE KOJI JE U UGOVORU NIJE IZNOS KOJI ĆE BITI ISPLAĆEN.

IZNOS KOJI ĆE BITI ISPLAĆEN JE IZNOS KOJI SE DOBIJE KADA SE OD UGOVORENOG IZNOSA ODBIJE POREZ NA DOHODAK.

DOSADAŠNjA NETO PLATA ĆE BITI UVEĆANA DO 30 KM U ODNOSU NA JULSKU PLATU.

POSLODAVCI NE SMIJU ZA SEBE ZADRŽATI IZNOS OD OSNOVNOG LIČNOG ODBITKA.

Oni poslodavci koji zadrže za sebe taj iznos biće sankcionisani.

Novi obračun plate dostupan je na sljedećem linku.


IZVOR: Vebsajt Vlade RS, 22.08.2018.

Naslov: Redakcija


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772