Zastava Srbije
glavna-slika
Email Print

VLADA RS: Usvojena Informacija o reorganizaciji regionalnih monitoring timova za borbu protiv trgovine ljudima u BiH

24.06.2019.


Vlada Republike Srpske usvojila je, na 25. sjednici u Banjaluci, Informaciju o reorganizaciji regionalnih monitoring timova za borbu protiv trgovine ljudima u BiH.

Vlada Republike Srpske je saglasna da se u Republici Srpskoj formiraju regionalni monitoring timovi za borbu protiv trgovine ljudima u skladu sa organizacijom okružnih tužilaštava u Republici Srpskoj. Vlada zadužuje Ministarstvo unutrašnjih poslova da koordinira aktivnosti na formiranju regionalnih monitoring timova u Republici Srpskoj. Zadužuju se Republički organi uprave da se u skladu sa Zakonom o republičkoj upravi ("Sl. glasnik RS", br. 115/2018) kontinuirano i blagovremeno u okviru svojih nadležnosti pruže podršku Ministarstvu untrašnjih poslova u procesu reorganizacije regionalnih monitoring timova.

U julu 2003. godine Savjet ministara BiH donio je Odluku o procedurama i načinu koordinacije aktivnosti na sprečavanju trgovine ljudima i ilegalne migracije u BiH i uspostavljanja funkcije Državnog koordinatora za BiH i na taj način uspostavio tijelo odgovorno za koordinaciju aktivnosti u vezi sa trgovinom ljudima.

U skladu sa Pravilima o zaštiti žrtava i svjedoka žrtava trgovine ljudima BiH, donesenim 2007. godine, uspostavljeni su regionalni monitoring timovi za borbu protiv trgovine ljudima. Regionalni monitoring timovi za Sarajevo, Banja Luka, Mostar i Tuzla formirani su po principu teritorijalne organizacije Državne agencije za istrage i zaštitu sa ciljem koordinacije aktivnosti u suprotstavljanju trgovini ljudima na regionalnom nivou. U regionalne timove, pored nadležnih institucija sa BiH nivoa vlasti uključeni su i predstavnici entitetskih ministarstava unutrašnjih poslova i policije Brčko Distrikta BiH, tužilaštva, ministarstva za rad, socijalnu i zdravstvenu zaštitu, obrazovanje, inspekcije rada, centra za socijalni rad i nevladine organizacije.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske je, prepoznajući problem trgovine ljudima, te potrebu za saradnjom u ovoj oblasti, podržavalo zajedničke aktivnosti i učestvovalo u radu predmetnih timova, u skladu sa pozitivno-pravnim propisima koji regulišu ovu oblast. Međutim, nakon izvršene analize dosadašnjeg rada predmetnih timova, svrsishodnost njihovog postojanja i pomenutog načina organizacije Ministarstvo unutrašnjih poslova je utvrdilo da timovi nisu postigli očekivane rezultate, odnosno da nisu ostvarili svrhu svog postojanja. S tim u vezi, a nakon postignutog konsenzusa predstavnika svih nadležnih institucija Republike Srpske, ministarstvo unutrašnjih poslova je uputilo inicijativu Ministarstvu bezbjednosti BiH da se izvrši reorganizacija regionalnih timova, i umjesto dosadašnje organizacije regionalnih monitoring timova koja je u skladu sa organizacijom Državne agencije za istrage i zaštitu, Ministarstvo unutrašnjnih poslova Republike Srpske predložilo je organizaciju koja bi bila u skladu sa organizacijom okružnih tužilaštava u Republici Srpskoj.

Prijedlog Ministarstva unutrašnjih poslova u pogledu organizacije budućih regionalnih monitoring timova je u skladu sa ustavnim i zakonskim nadležnostima, te članom 29. Konvencije Savjeta Evrope o akciji protiv trgovine ljudima koji propisuju da će države usvojiti neophodne mjere da bi obezbijedile koordinaciju politika i djelovanja službi i drugih javnih organa koji se bore protiv trgovine ljudima postavljajući koordinirajuća tijela.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o dodjeli stipendija perspektivnim sportistima, sportistima sa invaliditetom i potencijalnim olimpijskim kandidatima.

Ministarstvo porodice, omladine i sporta dodjelom stipendija perspektivnim sportistima, sportistima sa invaliditetom i potencijalnim olimpijskim kandidatima stimuliše, kako mlade sportiste, tako i one sa vrhunskim sportskim rezultatima, na trajno bavljenje sportom radi postizanja zapaženih sportskih rezultata. Vrednovanje postignutih sportskih rezultata u prethodnom periodu i podsticanje na dalje napredovanje su ciljevi kojima kontinuirano težimo putem ovog načina finansiranja pojedinaca.

Stipendiranjem sportista, pored ostalog, utičemo na selekciju talentovanih pojedinaca, ističemo njihove rezultate i kvalitete, kako bi oni bili podstrek ostalim sportistima da se istrajnije bave sportom.

Stipendije za 2019. godinu se dodjeljuju na sljedeći način: 45 stipendije perspektivnim sportistima, 10 stipendija sportistima sa invaliditetom i 5 stipendija potencijalnim olimpijskim kandidatima.

Ukupna finansijska sredstva koja su izdvojena za sportske stipendije u 2019. godini iznose 125.000,00 KM.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o usvajanju Nacrta Programa javnih investicija Republike Srpske 2020-2022. koji sadrži analizu investicija po godinama.

U periodu 20202022. godina planirana je realizacija investicionih projekata (kapitalna potrošnja) u ukupnom iznosu od 568.067.262 KM, a planom implementacije predviđena je sljedeća realizacija po godinama:

u 2020. godini 282.301.173 KM

u 2021. godini 221.244.323 KM

u 2022. godini 64.521.766 KM.

Među projektima koji ulaze u sastav Nacrta Programa javnih investicija Republike Srpske 20202022. godina ima i onih čija je realizacija počela u prethodnim godinama i zaključno sa 2018. godinom utrošeno je 1.611.7705.422 KM iz svih izvora finansiranja, a u tekućoj 2019. godini planira se uložiti 502.122.804 KM. Takođe, ima projekata čija realizacija traje i nakon isteka 2022. godine i u tom periodu potrebno je uložiti 84.654.386 KM.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o isplati finansijskih sredstava nerazvijenim i izrazito nerazvijenim jedinicama lokalne samouprave, u iznosu od 500.000,00 KM.

Sredstva iz ove odluke, raspoređuju se kako slijedi:

Nerazvijene opštine: Bratunac 16.794,12 KM; Višegrad 12.894,12 KM; Vlasenica 15.694,12 KM; Donji Žabar 15.319,12 KM; Kostajnica 14.819,12 KM; Ljubinje 14.444,12 KM; Nevesinje 15.294,12 KM; Pelagićevo 14.894,12 KM; Petrovac 12.344,12 KM; Petrovo 15.244,12 KM; Ribnik 13.594,12 KM; Rogatica 13.744,12 KM; Han Pijesak 13.744,12 KM; Šamac 16.844,12 KM; Šipovo 13.744,12 KM.

Izrazito nerazvijene opštine: Berkovići 14.594,12 KM; Vukosavlje 16.134,12 KM; Istočni Drvar 12.194,12 KM; Istočni Mostar 15.294,12 KM; Istočni Stari Grad 13.184,12 KM; Jezero 16.379,12 KM; Kalinovik 13.094,12 KM; Kneževo 15.694,12 KM; Krupa na Uni 16.379,12 KM; Kupres 13.094,12 KM; Lopare 15.284,12 KM; Novo Goražde 14.434,12 KM; Osmaci 15.584,12 KM; Oštra Luka 15.694,12 KM; Rudo 15.444,12 KM; Srebrenica 13.794,10 KM; Trnovo 14.294,10 KM; Čajniče 14.934,10 KM; Šekovići 15.084,10 KM.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o sufinansiranju projekata nerazvijenih i izrazito nerazvijenih opština.

Usvaja se prijedlog Ministarstva uprave i lokalne samouprave i odobrava sufinansiranje projekata nerazvijenih i izrazito nerazvijenih opština.

Sufinansiraju se projekti opština Nevesinje, Berkovići, Jezero, Pelagićevo, Kalinovik, Kneževo i Rudo.

Projekti iz ove odluke sufinansiraće se sa budžetske pozicije transferi nerazvijenim opštinama, u okviru Ministarstva uprave i lokalne samouprave na sljedeći način:

Opština Nevesinje, Projekat "Rekonstrukcija dijela ulice između crkve "B.D. Marije i župnog dvora" u ukupnom iznosu od 13.000,00 KM; Opština Berkovići, Projekat "Fond za žensko preduzetništvo", u ukupnom iznosu od 19.500,00 KM; Opština Jezero, Projekat "Sanacija i asfaltiranje lokalnog puta u naseljenom mjestu Čerkazovići od raskrsnice Bogno do bunara izvora pitke vode", u ukupnom iznosu od 29.500,00 KM; Opština Pelagićevo, Projekat uređenje trga "9. Januar" i izgradnja spomen kompleksa "Vaso Pelagić", dodatni i nepredviđeni radovi na rekonstrukciji škole u centru Pelagićeva", u ukupnom iznosu od 14.000,00 KM; Opština Kalinovik, Projekat "Ugovor o udruživanju sredstava radi realizacije projekta zapošljavanja mladih YEP", u ukupnom iznosu od 8.700,00 KM, Opština Kneževo, Projekat "Adaptacija kupatila Sportske dvorane u Kneževu" u ukupnom iznosu od 6.000,00 KM, Opština Rudo, Projekat "Nabavka ultrazvučnog aparata za Dom zdravlja Rudo" u ukupnom iznosu od 13.000,00 KM.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o davanju saglasnosti na plan utroška sredstava – tekući grantovi udruženjima od javnog interesa.

Daje se saglasnost Ministarstvu uprave i lokalne samouprave na Plan utroška sredstava – tekući grantovi udruženjima od javnog interesa, za period 1. maj - 30. jun 2019. godine, u iznosu od 16.666,66 KM.

Sredstva iz ove odluke dodjeljuju se udruženjima od javnog interesa za redovan rad i raspoređuju se na sljedeći način: Savezu opština i gradova Republike Srpske, Bijeljina 5.834,00 KM, Savezu nacionalnih manjina Republike Srpske, Banja Luka 5.832,66 KM i Asocijaciji "Stvaraoci Republike Srpske" Istočno Sarajevo, Pale 5.000,00 KM.

Vlada Republike Srpske razmatrala je Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja Republike Srpske prema Evropskoj banci za obnovu i razvoj za finansiranje projekta Koridor Vc – obilaznica Doboj.

Ovom odlukom prihvata se zaduženje Republike Srpske prema Evropskoj banci za obnovu i razvoj (EBRD) za finansiranje Projekta Koridor Vc – obilaznica Doboj u iznosu od 150.000.000 evra.

Cilj Projekta je da se obezbijede dodatna sredstva za izgradnju dionice autoputa Koridor Vc, dužine oko 6 kilometara između petlje Rudanka i kraja tunela Putnikovo brdo 2 (međuentitetska linija razgraničenja), uključujući most preko rijeke Bosne, dva tunela i vijadukt.

Vlada Republike Srpske Prijedlog ove odluke uputiće na razmatranje u Narodnu Skupštinu Republike Srpske.

Vlada Republike Srpske donijela je Program monitoringa klasične i afričke kuge svinja.

Ovim programom propisuje se sprovođenje monitoringa na klasičnu i afričku kugu svinja kod domaće i divlje populacije svinja, uzorkovanje na izabranim farmama i laboratorijska dijagnostika, te edukacija, izrada uputstava i brošura.

Cilj programa monitoringa na klasičnu i afričku kugu svinja kod domaće i divlje populacije svinja je blagovremeno otkrivanje i suzbijanje pojave i prevencija bolesti, procjena trenutnog statusa klasične i afričke kuge svinja kod domaćih i divljih svinja, procjena svijesti veterinara i vlasnika svinja o bolesti i faktorima širenja klasične kuge svinja, procjena sprovođenja biosigurnosnih mjera na farmama koje će na osnovu slučajnog odabira učestvovati u monitoringu određivanja prevalencije infekcije virusom klasične kuge svinja i izvršiti pripremu za prelazak na fazu prestanka vakcinacije i preduzimanja mjera za iskorjenjivanje klasične kuge svinja.


IZVOR: Vebsajt Vlade, 20.06.2019.

Naslov: Redakcija