Zastava Srbije

PRIJEDLOG ZAKONA O PRIVREMENIM MJERAMA U RADU PRAVOSUDNIH I DRUGIH ORGANA BOSNE I HERCEGOVINE ZA VRIJEME STANJA PRIRODNE ILI DRUGE NESREĆE: VSTS podržao Prijedlog zakona

22.04.2020.


Predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog savjeta (VSTS) Milan Tegeltija ocijenio je da je Prijedlog zakona o privremenim mjerama u radu pravosudnih i drugih organa Bosne i Hercegovine za vrijeme stanja prirodne ili druge nesreće, koji je utvrdio Savjet ministara, kvalitetno zakonsko rješenje kojim se štite prava građana, te izrazio nadu da će on biti brzo usvojen u parlamentu BiH.

On je napomenuo da je ovo zakonsko rješenje u skladu sa inicijativom VSTS-a i da je na sjednici VSTS-a dobilo punu podršku.

"Nadam se da će Parlamentarna skupština BiH brzo pristupiti usvajanju ovog zakonskog prijedloga, kako bi na adekvatan način bila zaštićena prava građana pred pravosudnim institucijama BiH za vrijeme trajanja pandemije", rekao je Tegeltija.

Tegeltija je konstatovao da i pored instrukcija i preporuka VSTS-a, Federacija BiH još nije utvrdila, ni donijela taj zakon, a da je to prva učinila Republika Srpska.

Tegeltija je podsjetio da je Uredba sa zakonskom snagom o rokovima i postupanju u sudskim postupcima za vrijeme vanrednog stanja za teritoriju Republike Srpske ("Sl. glasnik RS", br. 32/2020) kvalitetna i korisna i da je u cijelosti usklađena sa inicijativom VSTS-a.

On je istakao da je donošenjem ove uredbe Republika Srpska na brz i efikasan način riješila ovo važno pitanje.

"Republika Srpska je brzo i adekvatno odgovorila na inicijativu VSTS-a BiH i na taj način je spriječeno nastupanje bilo kakve štete po prava građana u sudskim postupcima. Nadam se da će Federacija BiH vrlo brzo riješiti ovo pitanje koje je zaista urgentno, a u skladu sa inicijativom koju smo im poslali", rekao je Tegeltija.

Savjet ministara BiH utvrdio je Prijedlog zakona o privremenim mjerama u radu pravosudnih i drugih organa BiH za vrijeme stanja prirodne ili druge nesreće, koji će Ministarstvo pravde dostaviti Parlamentarnoj skupštini BiH na razmatranje po hitnoj proceduri.

"Na ovaj način regulisano postupanje u oblasti pravosuđa usmjereno je na očuvanje zdravlja i života ljudi i obezbijediće djelovanje svih tijela i nosilaca javnih ovlaštenja, zaštitiće prava i obaveze svih učesnika u sudskim postupcima te ljudska prava i osnovne slobode građana u BiH", saopšteno je nakon sjednice Savjeta ministara BiH.


IZVOR: Predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog savjeta (VSTS) Milan Tegeltija ocijenio je da je Prijedlog zakona o privremenim mjerama u radu pravosudnih i drugih organa Bosne i Hercegovine za vrijeme stanja prirodne ili druge nesreće, koji je utvrdio Savjet ministara, kvalitetno zakonsko rješenje kojim se štite prava građana, te izrazio nadu da će on biti brzo usvojen u parlamentu BiH. On je napomenuo da je ovo zakonsko rješenje u skladu sa inicijativom VSTS-a i da je na sjednici VSTS-a dobilo punu podršku. "Nadam se da će Parlamentarna skupština BiH brzo pristupiti usvajanju ovog zakonskog prijedloga, kako bi na adekvatan način bila zaštićena prava građana pred pravosudnim institucijama BiH za vrijeme trajanja pandemije", rekao je Tegeltija. Tegeltija je konstatovao da i pored instrukcija i preporuka VSTS-a, Federacija BiH još nije utvrdila, ni donijela taj zakon, a da je to prva učinila Republika Srpska. Tegeltija je podsjetio da je Uredba sa zakonskom snagom o rokovima i postupanju u sudskim postupcima za vrijeme vanrednog stanja za teritoriju Republike Srpske ("Sl. glasnik RS", br. 32/2020) kvalitetna i korisna i da je u cijelosti usklađena sa inicijativom VSTS-a. On je istakao da je donošenjem ove uredbe Republika Srpska na brz i efikasan način riješila ovo važno pitanje. "Republika Srpska je brzo i adekvatno odgovorila na inicijativu VSTS-a BiH i na taj način je spriječeno nastupanje bilo kakve štete po prava građana u sudskim postupcima. Nadam se da će Federacija BiH vrlo brzo riješiti ovo pitanje koje je zaista urgentno, a u skladu sa inicijativom koju smo im poslali", rekao je Tegeltija. Savjet ministara BiH utvrdio je Prijedlog zakona o privremenim mjerama u radu pravosudnih i drugih organa BiH za vrijeme stanja prirodne ili druge nesreće, koji će Ministarstvo pravde dostaviti Parlamentarnoj skupštini BiH na razmatranje po hitnoj proceduri. "Na ovaj način regulisano postupanje u oblasti pravosuđa usmjereno je na očuvanje zdravlja i života ljudi i obezbijediće djelovanje svih tijela i nosilaca javnih ovlaštenja, zaštitiće prava i obaveze svih učesnika u sudskim postupcima te ljudska prava i osnovne slobode građana u BiH", saopšteno je nakon sjednice Savjeta ministara BiH.

Naslov: Redakcija