Zastava Srbije

NACRT ZAKONA O PODUZETNIČKOJ INFRASTRUKTURI U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE: Pod poslovnom infrastrukturom podrazumijevaju se prvenstveno poslovne zone, ali i razvojne agencije, poduzetnički centri, poslovni inkubatori i akceleratori, centri kompetencije, naučno-tehnološki parkovi i slično

18.02.2021.


Federalni ministar razvoja, poduzetništva i obrta Amir Zukić pozvao je delegate Doma naroda Parlamenta Federacije BiH da podrže Nacrt zakona o poduzetničkoj infrastrukturi u Federaciji Bosne i Hercegovine, koji je na dnevnom redu sjednice zakazane za četvrtak.

Podsjetio je da je Predstavnički dom već usvojio Nacrt, te da se njime uređuje jedna dosad neuređena oblast.

- Time se stvara institucionalni okvir za sistemski pristup planiranju, projektovanju, uspostavi i upravljanju poslovnom infrastrukturom - istakao je ministar Zukić.

Dodao je da se pod poslovnom infrastrukturom podrazumijevaju prvenstveno poslovne zone, ali i razvojne agencije, poduzetnički centri, poslovni inkubatori i akceleratori, centri kompetencije, naučno-tehnološki parkovi i slično.

Kako je naveo, ovim zakonom bi sve bilo evidentirano u registru subjekata poslovne infrastrukture i definisane politike poticaja koji su također predviđeni zakonom.

- Ovaj zakon predviđa sinergiju privatne inicijative i vlasti na različitim nivoima za poboljšanje poslovnog ambijenta radi jačanja konkurentnosti preduzeća i privlačenja domaćih i stranih investitora - rekao je Zukić, te naglasio da bi time mogle biti stvorene i pretpostavke za ravnomjerniji razvoj FBiH, kao i za smanjene administrativne barijere.

- Već su pripremljeni i nacrti podzakonskih akata kako bi postojale pretpostavke za brzu implementaciju Zakona po njegovom usvajanju - ukazao je Zukić.

Dodao je da je Nacrt zakona sačinjen u saradnji sa akademskom zajednicom i predstavnicima EU i UNDP-a, te drugih institucija.


IZVOR: Vebsajt Vlade FBiH, 16.02.2021.

Naslov: Redakcija